Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ztracená zdravotnická dokumentace

Změnil jsem praktického lékaře a nový lékař mi vystavil žádanku pro zaslání mojí zdravotní dokumentace. Poliklinika dokumentaci zaslala na adresu nového praktického lékaře ale nový praktický lékař tvrdí že žádnou mojí zdravotní dokumentaci nemá. Dle výppisu který mi poliklinika ukazovala přitom dokumentace měla k novému lékaři přijít. Poradíte mi prosím jak postupovat?

Jipl

Odpověď:

Dobrý den,

podle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, je původní poskytovatel lékařské péče (poliklinika) povinen uchovat originál zdravotnické dokumentace po dobu 10 let od změny lékaře. Zároveň je ale také povinen předat informace, které jsou potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče, a to ve formě kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace. Proto by originál zdravotnické dokumentace měl být stále dostupný na poliklinice a neměl by být problém požádat bývalého lékaře o opětovné zaslání kopií Vaší zdravotnické dokumentace novému lékaři. Případně sám Váš nový lékař si tyto dokumenty může od polikliniky vyžádat.

Zároveň, pokud opravdu bývalý lékař dokumenty odeslal (originál), ale novému doručeny nebyly (v důsledku čehož jsou zřejmě ztraceny), může to znamenat porušení povinnosti lékaře „přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů“ (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Na postup polikliniky si v takovém případě můžete stěžovat, jelikož řádné vedení zdravotnické dokumentace je povinností zdravotnického zařízení. Stížnost můžete podat u vedoucího zdravotnického zařízení, případně u zřizovatele zdravotnického zařízení nebo u registrujícího orgánu (krajský úřad nebo Ministerstvo zdravotnictví). Se stížností se můžete obránit i na Českou lékařskou komoru. Více o podání stížnosti naleznete například zde.

Nezajištění předání zdravotní dokumentace jinému poskytovateli zdravotních služeb je také správním deliktem podle §117 odst. 1 písm u) zákonu o zdravotních službách, kdy poskytovateli hrozí pokuta až 100.000 Kč.

Podobným dotazem jsme se věnovali například zde nebo zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

8.6.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS