Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hospitalizace proti vuli

Dobrý den, mám diagnózu. Může mě doktor hospitalizovat proti mé vůli?

Odpověď:

Dobrý den,

hospitalizace proti vůli pacienta je možná jen za zákonem stanovených podmínek. Konkrétně upravuje tuto problematiku §38 zákona o zdravotních službách. Reálně tedy můžete být proti své vůli hospitalizován:

a) pokud je vám léčení či určité vyšetření nařízeno soudně (§36/1 písm. a) body 1-3 zákona o zdrav. službách),

b) ohrožujete bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí, jste pod vlivem návykové látky nebo trpíte duševní poruchou

c) Váš zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, abyste vyslovil souhlas.

Neodkladnou péči pacientovi je možné bez jeho souhlasu poskytnout také v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit nebo jde o léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta (§38/3).

Pokud nejde o tuto situaci, má pacient obecně právo odmítnout zdravotní služby, což zahrnuje také hospitalizaci. Jinými slovy, ve všech ostatních případech, které nesplňují výše jmenované podmínky, Vás nemůže lékař nutit podstoupit jakékoliv lékařské služby bez Vašeho souhlasu (více o souhlasu pacienta naleznete zde).

Pokud nedobrovolná hospitalizace proběhne, nemocnice o ní musí do 24 hodin informovat soud, který do 7 dnů  od provedení hospitalizace rozhodne o oprávněnosti hospitalizace v konkrétním případě. Pokud soud shledá, že hospitalizace je přípustná, rozhodne následně také o její délce. (Tento postup upravuje §75 zákona o zvláštních řízeních soudních.)

Problematika hospitalizace je také řešena v Občanském zákoníku, podle §104 je nedobrovolné převzetí do zdravotnického zařízení přípustné tehdy, jestliže nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením.

Více o nedobrovolní hospitalizaci můžete najít na našich stránkách zde.

Podobné dotazy jsme zodpovídali již zde nebo zde.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

27.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS