Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vydání zdravotnické dokumentace

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli praktický lékař může zapůjčit originál zdravotnické dokumentace jako náhradu za výpis z dokumentace pro účel například vstupní prohlídky do zaměstnání. A zda je povinen dokumentaci někomu na vyžádání zapůjčit poštou např.soudnímu znalci, lékaři správy sociálního zabezpečení apod. A zda se lékař kterému byla takto (mimo pracoviště) dokumentace zapůjčena k nahlížení se tímto nedopouští neoprávněného nakládání s dokumentací.
 

Děkuji.

eva

Odpověď:

Dobrý den,

problematiku zdravotnické dokumentace řeší zákon o zdravotních službách. Dále sám zákon konkrétně v ustanovení §65 stanovuje, které osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy či kopie.

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie: pacient, zákonný zástupce, opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba a osoby blízké zemřelému pacientovi.

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu. Jde především o osoby:

 • zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
 • funkcionáři komor, šetřící stížnosti na lékaře nebo lékárníky,
 • revizní lékaři pojišťoven,
 • soudní znalci v oboru zdravotnictví (většinou lékaři),
 • lékaři ve státní správě, šetřící stížnosti a podobná podání,
 • lékaři Ministerstva zdravotnictví, šetřící stížnosti a podobná podání
 • lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
 • členové Ústřední znalecké komise a územních znaleckých komisí,
 • pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví (“hygienici”),
 • lékaři orgánů sociálního zabezpečení, lékaři úřadů práce a lékaři okresních úřadů při posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování různých dávek a služeb, při odvodech branců a dalších úkolech,
 • zaměstnanci zdravotnických zařízení (nebo smluvních podniků), zajišťující zpracování dat při vedení dokumentace, a
 • zaměstnanci státu nebo zpracovatele, kteří zajišťují úkoly NZIS (“statistika”),
 • pověřené zdravotnické zařízení, které posuzuje zdravotní stav pro účely pojistných a podobných smluv,
 • Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením,
 • inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, 
 • zaměstnanci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kteří provádějí kontrolu

Jednou z povinností poskytovatele zdravotních služeb je uchování zdravotnické dokumentace. Pokud je nutné navázat péčí jiného poskytovatele, činí se tak ve většině případů prostřednictvím kopie. Mnohdy praxe je ale taková, že praktický lékař dokumentaci pacienta vydá závodnímu lékaři k zapůjčení, ale není to jeho povinnost. Protože je tento postup pro něj rizikový, např. pokud se dokumentace ztratí nebo poškodí, proto registrující lékař má právo dokumentaci nevydávat.

V případě zaměstnání ze zákoníku práce vyplývá, že máte povinnost absolvovat prohlídky u závodního lékaře, ale nikde není stanovenou povinnost zajišťovat pro závodního lékaře Vaši zdravotnickou dokumentaci. Můžete sice poskytnout součinnost a jít si k praktickému lékaři vyžádat dokumentaci (pokud ji bude ochoten poskytnout), nebo její výpis pro závodního lékaře, nicméně tak učinit nemusíte. Obvykle si závodní lékař vyžádá od registrujícího lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace a tento uhradí.

Výjimkou ze zásady neposkytování originálu zdravotnické dokumentace tvoří ustanovení §16 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které stanoví možnost zapůjčení pouze orgánu sociálního zabezpečení, a to na nezbytnou dobu v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotního stavu posuzované osoby. Tedy těmto osobám není dovoleno nahlížet do dokumentace automaticky v plném rozsahu či dokonce bez právního důvodu. To tedy znamená, že v případě soudních znalců je tu pouze oprávnění na vydání kopie zdravotnické dokumentace a to po předložení dokladu a prokázání, že byl soudem nebo orgánem činným v trestním řízení skutečně znalcem v daném případě jmenován.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

31.5.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS