Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Úmrtí - zpráva z nemocnice, zesnulý vyloučil osoby blízké z práva na informace

Dobrý den,

zemřel nám švagr a v nemocnici před úmrtím uvedl všechny blízké osoby mezi ty, které nemají dostávat informace o jeho zdravotním stavu. Nevíme ani na co zemřel, nemocnice nám vysvětlila, že na informace nemáme právo.

Máme životní pojistky zemřelého, kde jsme jako nejbližší rodina jmenovitě uvedeni jako obmyšlení, tedy Ti kteří mají nárok na plnění v případě smrti švagra.

Pojišťovna vyžaduje kopii zprávy z nemocnice, ta nám ji, ale s odkazem na výše uvedené odmítá vydat. Můžeme nám nemocnice zprávu nevydat? Má manželka zemřelého nárok na informaci o příčině úmrtí? Lze zprávu získat od jiné instituce (matrika,obvodní lékař zemřelého, jiné) nebo není možnost se ke zprávě dostat a pojistka tedy nepůjde použít, přestože jsou ostatní podmínky pojištění splněny.

Děkuji

carpa

Odpověď:

Dobrý den,

Primárně záleží na pojistné smlouvě, bylo v ní skutečně sjednáno, že má být předložena zpráva z nemocnice, nepostačí úmrtní list jako potvrzení úmrtí? Úmrtní list však bohužel neobsahuje příčinu úmrtí a pravděpodobně se tak nejedná o řešení Vaší situace. Na vydání úmrtního listu máte však jako rodina zemřelého nárok nehledě na zákaz nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Situace nahlížení do zdravotnické dokumentace po zemřelém a informování o jeho zdravotním stavu je komplikovaná z důvodu práva na ochranu jeho soukromí. Situace se dotýká práv vašeho švagra garantovaných mezinárodní úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Tato mezinárodní smlouva je v českém právním řádu implementováno do znění zákona č 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Podle těchto právních pramenů má pacient právo na určení osob, které má zdravotnický personál informovat, stejně jako osoby z informování vyloučit. Toto vyloučení se zapisuje do zdravotní karty pacienta a pokud tak bylo skutečně učiněno, musí zdravotnické zařízení respektovat rozhodnutí pacienta. Pokud pacient skutečně jmenovitě označil všechny osoby blízké, postupuje nemocnice správně, když Vám přístup ke zdravotnické dokumentaci zesnulého odpírá.

Pokud však strýc označil obecně všechny osoby blízké, jsme přesvědčeni, že zde lze vést polemiku o tom, zda je takové jednání platné, protože zákon o zdravotních službách počítá s označením konkrétních osob, viz § 33 odst. 4 zákona o zdravotních službách: Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. Bohužel důvodová zpráva ani judikatura otázku, zda je platný obecný zákaz informací všem blízkým platný dosud nerozřešily, proto pravděpodobně nemocnice na uvedenou argumentaci nepřistoupí a museli byste se jí domáhat soudně.

Pokud je informací rozhodnou pro vyplacení pojistky příčina úmrtí jsme přesvědčeni, že na tuto omezenou informaci máte nárok i přes vyslovený zákaz nahlížet do zdravotnické dokumentace švagra, a to s odkazem na výše uvedený § 33 odst. 4zákona o zdravotníc službách. Pokud žijí geneticky spřízněné osoby se švagrem (děti, sourozenci), tak tyto osoby mají právo s ohledem na ochranu svého zdraví vědět, zda švagr zemřel na určitou dědičnou chorobu, nebo chorobu, ke které mohou existovat dědičné predispozice. Doporučujeme Vám tedy (v případě, že potřebujete znát pouze příčinu úmrtí a jsou mezi Vámi uvedené spřízněné osoby se švagrem) obrátit se na nemocnici s žádostí na sdělení příčiny úmrtí švagra s odkazem na uvedené ustanovení zákona.

Dalším potencionálně účinným východiskem, které nás napadá, je zpochybnit samotný projev vůle vašeho švagra, který vedl k vašemu vyloučení z podávání informací. V takovém případě budete muset prokázat, že z důvodů zdravotního nebo psychického stavu, nedošlo k dostatečně validnímu projevu vůle ze strany vašeho švagra a tedy je jeho jednání považuje za zdánlivé (neplatné). Jednání za neplatné může prohlásit pouze soud. Proto doporučuji v dalším postupu kontaktovat advokáta.

Další možností, kterou navrhujeme po konzultaci s advokátem zvážit využít za předpokladu, že bez nahlédnutí do zdravotnické dokumentace máte pochyby o příčině úmrtí, švagra je podání trestního oznámení na neznámého pachatel z důvodu usmrcení Vašeho švagra. Zdravotnická dokumentace by se pak stala součástí trestního spisu a Vy byste do něj pak pravděpodobně mohli nahlížet (viz zde). Nicméně jedná se o řešení, které je využitelné pouze za situace, že skutečně existují důvodné pochyby o příčině úmrtí.

S pozdravem 

Vaše férová nemocnice

7.7.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS