Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Neprávem diagnostikovaná psychiatrická choroba

Dobrý den,

v roce 2001 si bývalý manžel připravoval rozvod. Jako svoje alibi si vymyslel, že jsem psychiatricky nemocná. Transportoval mě do psychiatrické léčebny, kde jsem z nevědomosti a ve zmatku podepsala souhlas s léčbou. Lékařka si pravděpodobně velmi špatně ověřila záznamy z mé dokumentace, navíc uvěřila výpovědi mého bývalého manžela a v léčebně mě hospitalizovali a léčili. Byla jsem vynervovaná a díky tomu, že mi odvážel dcery neznámo kam naprosto bez energie něco měnit.  Události, které jsem opravdu zažila, klasifikovali jako bludy a suicidní halucinace. Vlastním z tohoto období asi 5 policejních záznamů, kdy mi byly propíchány pneumatiky u auta, zcizeny doklady apod. Člověka, který mi stál za zády při nastupování do auta, jsem opravdu viděla, ale lékařka tvrdila, že jsou to halucinace.  Během 2,5 ročním rozvodu bylo celé rodině včetně dcer uděláno vyšetření soudním znalcem, kde je v závěru uvedeno, že netrpím žádnou duševní ani psychiatrickou poruchou a to co se mi stalo, bylo reakcí na stresující podněty v rodině. Od této doby jsem naprosto bez jakékoli psychiatrické medikace a nenavštěvuji ani psychologa.

V letošním roce se mi dostal do ruky záznam z pobytu, kde jsou uvedeny nepravdivé informace o mém zdravotním stavu, které v té době patrně získala ošetřující lékařka od bývalého manžela. Mohly mě profesně poškodit. Zjistila jsem, že některé informace si patrně exmanžel vymyslel a požádala jsem nemocnici o záznam jeho výpovědi. V této věci mi nebylo vyhověno, protože se jedná o výpověď třetí osoby. 

Chtěla bych však, aby v nemocnici vzali v úvahu soudní znalecký posudek z tohoto období a u chorobopisu zaznamenali výsledek soudního vyšetření.  Jak mám správně postupovat?


 


Odpověď:

Dobrý den,

z dotazu vyplývá, že byste chtěla doplnit zdravotnickou dokumentaci z Vašeho pobytu v psychiatrické léčebně o soudní znalecký posudek. Doplnění výsledku soudního vyšetření do Vaší zdravotnické dokumentace by neměl být problém. Dle § 54 zákona o zdravotních službách musí být zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována. Možnosti odstranění nebo oprav dokumentace jsou zaměřeny na nepravdivé či technicky špatně zaznamenané skutečnosti. 

Uvedla-li ošetřující lékařka nepravdivé nebo nepodložené informace, jedná se o nesprávný lékařský postup (postup non lege artis). Ošetřující lékařka měla do dokumentace uvádět jen to, co zjistila na základě svých odborných znalostí nebo z jiného důvěryhodného zdroje. Pokud Vaše diagnóza uvedená v záznamu z doby pobytu v léčebně nesouhlasila s Vaším zdravotním stavem, lékař by měl tuto změnu na Vaši žádost zanést do zdravotní dokumentace. O toto doplnění lze požádat přímo ošetřující lékařku. Na druhou stranu není důvod, proč by Vaši diagnózu nemohl změnit, opravit či doplnit jiný lékař, kterého jste navštívila. Pokud ovšem již máte k dispozici soudní znalecký posudek, není potřeba žádat o lékařskou zprávu jiného lékaře a ošetřující lékařka by měla tento znalecký posudek do zdravotnické dokumentace doplnit.

Pokud si jste jistá, že ošetřující lékařka při určování Vaší diagnózy ve Vaší zdravotnické dokumentaci pochybila nebo Vám nevyhoví v doplnění zdravotní dokumentace, můžete podat stížnost. Stížnost podáváte vedoucímu zdravotního zařízení. Ve stížnosti uvedete, v čem spatřujete nesrovnalosti a čeho se stížností domáháte.

Pokud nebude stížnosti vyhověno kladně, postoupí se stížnost správnímu orgánu, který udělil povolení k provozování zdravotního zařízení. Tím je zpravidla Krajský úřad. Ten stížnost znovu prošetří a je oprávněn uložit nápravné opatření s lhůtou k jejímu splnění. Další možností je podat stížnost České lékařské komoře. Více o stížnostech naleznete na stránkách Férové nemocnice zde.

Pokud si připadáte natolik poškozena, že prostá náprava údajů není dostatečná, můžete věc řešit soudní cestou, jako vymáhání hmotné nebo nehmotné újmy. V takovém případě vám doporučujeme kontaktovat advokáta. Seznam advokátů naleznete zde.

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

 

 

3.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS