Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nepravdivá propouštěcí zpráva

Dobrý den,

prosím, co vše se dá zjistit v dokumentaci při porodu? V propouštěcí zprávě je, že byl porod spontánní. Manžel přitom jasně viděl, jak asistentka nejdřív opakovaně tlačila na břicho a potom byly použity kleště. To znamená podle mě, že byla napsaná nepravdivě. Jak se bránit a kde hledat pravdu?

Děkuji za odpověď.

Ladyh

Odpověď:

Dobrý den,

zákoně o zdravotních službách se v § 52 a násl. se dozvíte více o právní úpravě zdravotnické dokumentace. Náležitosti zdravotnické dokumentace a obsah částí zdravotnické dokumentace jsou stanoveny prováděcím předpisem, konkrétně vyhláškou o zdravotnické dokumentaci dostupné zde. Pokud byste chtěla nahlédnout do zdravotní dokumentace, tak můžete prakticky kdykoliv, ale musí být vždy přítomen zaměstnanec k tomu pověřený poskytovatelem zdravotních služeb. Pokud si budete chtít pořídit výpis z dokumentace, můžete tak učinit vlastními prostředky nebo požádat poskytovatele (ten může za provedení výpisu požadovat platbu).

Obecně zdravotní dokumentace musí být vedena pravdivě, čitelně a srozumitelně a to jednak podle § 54 odst. 2 zákona o zdravotních službách a jednak podle obecné úpravy zpracování osobních údajů. V případě, že dokumentace není vedena řádně, máte nárok požadovat její nápravu.

Máte několik možností, jak danou situaci řešit.

První možností je podat dle zákona o zdravotních službách stížnost. Ta se podává poskytovateli zdravotních služeb. Ve stížnosti je třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neodborné jednání (zejména uvedení nepravdivých informací ve zdravotnické dokumentaci), jaké jsou následky tohoto jednání a co po poskytovateli požadujete (opravu lékařské zprávy, omluvu atd). K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich webových stránkách. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů.

​V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti lze podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nachází nemocnice. V tomto případě uveďte všechny důvody, proč nesouhlasíte s vyřízením stížnosti. Správní orgán daný případ řádně prošetří a pokud zjistí pochybení při poskytování zdravotních služeb, může uložit nápravné opatření s lhůtou k jejímu splnění.

Také můžete podat stížnost na Českou lékařskou komoru. Nicméně tu je možné podat pouze do 1 roku. Více se můžete dočíst zde. Pokud by poskytovatel zdravotních služeb vystavil nepravdivou nebo hrubě zkreslenou lékařskou zprávu nebo zamlčel podstatné skutečnosti o zdravotním stavu před orgánem veřejné moci, mohlo by se dokonce jednat o natolik závažné jednání, že jej lze klasifikovat jako trestný čin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Poslední možnosti řešení konfliktu s poskytovatelem zdravotních služeb je soudní spor, kde byste se mohli domáhat kompenzace za tvrzený nesprávný lékařský postup. S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Seznam všech advokátů naleznete zde.

 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

24.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS