Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Může lékař poskytovat telefonicky informace úřadu práce bez mého souhlasu?

Dobrý den,

chci se zeptat, zda může úřad práce kontaktovat mého praktického lékaře telefonicky a ptát se na má zdravotní omezení a on jim může odpovědět bez mého souhlasu, nebo to nelze.


Děkuji.

Kristýna

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká zachování mlčenlivosti ze strany praktického lékaře.

Tato otázka je upravena zákonem o zdravotních službách. Ze zákona vyplývá, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zdravotnické pracovníky. Jedná se nejen o lékaře a zdravotní sestry, ale i o jiné osoby, které by mohly přijít do kontaktu s informacemi týkajícími se pacienta na základě zákonného zmocnění. Tyto osoby tak mají povinnost zachovat mlčenlivost ohledně všech skutečností, o nich se dozvěděli v rámci poskytování lékařské péče, ať už jsou to informace medicínského charakteru nebo ne. Existují však situace, kdy jsou údaje poskytnuty, aniž by došlo k porušení zákonem stanovené povinnosti. Jedná se např. o předání informací dalším zdravotníkům v rámci navazující péče, zproštění mlčenlivosti ze strany pacienta, sdělování údajů pro účely trestního či občanskoprávního řízení apod.

Sdělování údajů úřadu práce mezi zákonem stanovené výjimky nespadá. Pokud byste tedy neudělila lékaři souhlas s poskytnutím informací, nebyl by lékař oprávněn sdělovat jakékoliv informace o Vašem zdravotním stavu. Jestliže by tak učinil, dopustil by se přestupku dle §117 odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách. K projednání tohoto přestupku je příslušný správní orgán, který lékaři udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (typicky se jedná o krajský úřad). Ten může lékaři udělit pokutu, a to až do výše 1 000 000 Kč. Na lékaře je v případě porušení povinné mlčenlivosti možné podat stížnost. Více o podávání stížností naleznete na našich internetových stránkách zde.

Pokud by tedy lékař sdělil informace o Vašem zdravotním stavu, a to bez Vašeho souhlasu a zároveň by se nejednalo o zákonem vymezené výjimky, porušil by svou povinnost zachovat mlčenlivost. V takovém případě může pacient na lékaře podat stížnost. Nejvhodnější by bylo podat stížnost ke správnímu orgánu, který lékaři udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ten je totiž oprávněn projednat přestupek, kterého se lékař porušením povinné mlčenlivosti dopustil a uložit mu za toto porušení pokutu. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

 

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS