Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Je trestné pozměnit lékařskou zprávu nebo zadat nepravdivé údaje

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, v minulosti jsem měla psychické problémy je to víc než 10let. Zjistila jsem že lékařka, ke které jsem přešla, mi pozměnila mírně diagnózu a údaje ve zprávě.

V podstatě mi po 13 letech od zdravotních problémů,  připsala do zprávy, že jsem společensky nepřizpůsobivá, a že je nutná psychiatrická léčba a další věci. Nejsem si jistá, že v původní zprávě jsem něco takového měla napsané.

Myslím si, že mě tím poškodila, protože původní zprávu neodevzdala mému novému lékaři a jen tam napsala vlastní závěr. Mám přítele, děti a ona přesto takto, po tolika letech, napsala takový posudek. Ale vyšetření, na kterém jsem byla na vyšetření srdce a zápal plic, tam neuvedla.

Jak se proti tomu mám bránit.

Děkuji.

Sáva

Odpověď:

Dobrý den,

 

Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách udává lékaři povinnost vést zdravotní dokumentaci pravdivě, srozumitelně a průkazně. To znamená, že sem musí zadávat pouze pravdivé informace, které mohl s jistotou pomocí svých znalostí a prostředků zjistit. Odkaz na příslušná ustanovení zde.

 

Možnosti odstranění nebo oprav dokumentace jsou zaměřeny pouze na nepravdivé či technicky špatně zaznamenané skutečnosti. Zdravotnická dokumentace totiž slouží k tomu, aby lékař věděl veškeré informace o pacientovi. Jedině tak může v budoucích případech rozhodnout o lékařských zákrocích, které budou nutné. Proto jsou možnosti výmazu z dokumentace velmi omezené, v případě změny takového zápisu se původní nadále zachová jako nahrazený. Úplný výmaz Vaší soušasné diagnózy tudíž není možný.

 

Pokud však Vaše diagnóza nesouhlasí s Vaším zdravotním stavem, lékař by měl tuto změnu zanést do Vaší zdravotní dokumentace. Není důvod, proč by Vaši diagnózu nemohl změnit, opravit či doplnit jiný lékař, kterého jste navštívila, jelikož takové úkony nemusí provést zrovna lékař, který Vaši diagnózu určil. Doporučujeme, abyste se o svém zdravotním stavu znovu informovala u Vaší lékařky, která by Vám měla poskytnout informace o tom, zda je možné Vaši diagnózu změnit nebo doplnit. Popřípadě by bylo take vhodné navštívit lékaře specialistu (například psychiatra), který by mohl Vaši zdravotnickou dokumentaci doplnit.

 

Pokud jste si jistá, že lékař při určování Vaší diagnózy ve Vaší zdravotnické dokumentaci skutečně pochybil, můžete podat stížnost. Stížnost podáváte vedoucímu zdravotního zařízení, ve Vašem případě pravděpodobně samotné ošetřující lékařce. Ve stížnosti uvedete, v čem spatřujete nesrovnalosti a čeho se stížností domáháte.

Pokud nebude stížnosti vyhověno kladně, postoupí se stížnost správnímu orgánu, který udělil povolení k provozování zdravotního zařízení. Tím je zpravidla Krajský úřad. Ten stížnost znovu prošetří a je oprávněn uložit nápravné opatření s lhůtou k jejímu splnění.

Další varianta je podat stížnost České lékařské komoře. Ta ovšem musí být podána do jednoho roku.

Více o stížnostech naleznete na našem webu zde.

Pokud si připadáte natolik poškozena, že prostá náprava údajů není dostatečná, můžete věc řešit soudní cestou, jako vymáhání hmotné nebo nehmotné újmy. V takovém případě vám doporučuji kontaktovat advokáta. Seznam všech advokátů naleznete zde.

S pozdravem, 

Vaše férová nemocnice

27.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS