Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

převoz pacienta do jiné nemocnice

Dobrý den,
tatínek byl operován ve fakultní nemocnici, kde se uzdravoval a potom byl převezen do nejbližší nemocnice k místu bydliště. 
Kde se následně začal zhoršovat, protože sestřičky ho nechávají odkopaného a nezakrývají ho a v pokoji je zima. Chtěli bychom proto, aby byl převezen zpátky do fakultní nemocnice, kde měl plnou péči a zotavoval se a ne zhoršoval. Tam nám ale řekli, že ho převezli, protože nemají dostatek volných míst a nemocnice se nezvětšuje. Nedal by se nějak zařídit převoz zpět do fakultní nemocnice?


Děkují za odpověď.

marketka

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká převozu pacienta do jiného zdravotnického zařízení.

Ze zákona o zdravotních službách vyplývá, že pacient má právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, který odpovídá jeho zdravotním potřebám. Pokud tedy nejste s poskytovanými službami spokojeni, máte právo vybrat si zařízení jiné, se kterým jste byli již v minulosti spokojeni a které Vám více vyhovuje. 

Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, ale může přijetí pacienta do péče odmítnout. Může tak ale učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů - pokud by:

- přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení (došlo by ke snížení kvality a bezpečnosti služeb poskytovaných pacientům), přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení – typicky se právě jedná o nedostatek volných míst 

- vzdálenost bydliště od místa poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecného lékařství neumožňovala návštěvní služby

- pacient nebyl pojištěncem zdravotní pojišťovny, s níž má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu.

Uvedené důvody se však netýkají situace, kdy by bylo třeba pacientovi poskytnout neodkladnou péči nebo je-li to nezbytné s ohledem na ochranu veřejného zdraví. Z jiných důvodů nesmí být přijetí pacienta do péče odmítnuto. 

O odmítnutí přijetí do péče z výše stanovených důvodů rozhoduje poskytovatel. Ze zákona má pak povinnost vydat pacientovi písemnou zprávu, v níž uvede důvody odmítnutí. 

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že na jedné straně je právem pacienta zvolit si poskytovatele zdravotních služeb. Avšak na straně druhé má rovněž poskytovatel právo pacienta odmítnout. Může tak ale učinit pouze ze zákonem vymezených důvodů a má povinnost o tom odmítnutému pacientovi vydat zprávu. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

7.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS