Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dříve vyslovené přání odmítají akceptovat

Dobrý den,


dobře jsem poučena, že mám právo na nedotknutelnost, sebeurčení. Vím o škodlivosti rutinních zásahů do porodu. Také vím, že porodní přání leckde (leckdy) nehodlají respektovat a manipulací dostávají ženu k souhlasu, ačkoliv sama v sobě nesouhlasí. Dozvěděla jsem se o možnosti dříve vysloveného přání, třeba z důvodu, že u porodu můžu být mimo a nebudu schopna se efektivně vyjádřit či bránit rutinnostem. Dříve vyslovené přání je více než porodní plán a hlavně je to dost závazné, takže by mne neměli ani chodit otravovat a manipulovat. Mám ho utvořené s ohledem na můj perfektní zdravotní stav a těhotenství. Mám ho s ověřeným podpisem. K dokončení mi zbývá pouze to, aby k tomu lékař přidal poučení o riziku nepodstoupení určitého rutinního vyšetření. Bohužel když jsem s tímto šla do nemocnice, tak mi to odmítl podepsat a vůbec vydat mi písemně ta rizika k tomu úplně každý, koho jsem oslovila. Lékaři si zřejmě neuvědomují, že je to má svobodná vůle a neakceptují moje právo s tím, že moje právo je jim jedno, oni se bojí žaloby, pokud se stane něco po neprovedení vyšetření. Bez jejich podpisu a hlavně ale bez písemného sdělení rizik dříve vyslovené přání není zcela platné.

Jak z tohoto ven?

Díky

Terry

Odpověď:

Dobrý den,

institut dříve vysloveného přání je upraven v § 36 zákona o zdravotních službách (zde) a je možné ho využít i pro přání pacienta, týkající se porodu. Na webových stránkách Férové nemocnice najdete k dříve vyslovenému přání více informací zde.

Jak správně uvádíte, dříve vyslovené přání musí mít dle zákona písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí musí být písemné poučení lékaře o důsledcích takového rozhodnutí. Podpis lékaře však pro platnost poučení není zákonem vyžadován.

Dříve vyslovené přání může být ve Vašem případě sepsáno formou tzv. porodního plánu. Odkazujeme na dotazy v souvislosti s dříve vysloveným přáním a porodem, kterými jsme se již zabývali tady a tady.

Lékařům, kteří Vám odmítají písemné poučení o důsledcích Vašeho rozhodnutí vydat, můžete navrhnout podepsaní tzv. negativního reversu. To znamená, že po tom, co Vás lékař poučí, podepíšete písemné prohlášení, že poučení rozumíte, a že si konkrétní zákrok nepřejete. Tento institut slouží lékařům jako důkaz, že jste skutečně zdravotní služby navržené lékařem odmítla (zákonné ustanovení občanského zákoníku zde). Co musít tzv. negativní revers obsahovat se dozvíte zde.

Pakliže by žádný z lékařů nebyl ochoten vydat Vám písemné poučení o důsledích Vašeho rozhodnutí ani po příslibu Vámi podepsaného negativního reversu, můžete využít některý ze způsobů uvedených v sekci Řešení sporů, např. stížnost (odkaz zde).

Je třeba však vzít v úvahu, že lékaři sice berou na Vaše přání ohled, ale nemusí jej bezvýhradně respektovat, zvláště v případech vyjmenovaných v § 36, odst. 5 zákona o zdravotních službách, tedy pokud by vedlo k pacientově smrti nebo ohrožení jiných osob (např. dítěte).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

26.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS