Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Stížnost na nevhodné chování psychologa

Dobrý den. Chtěl bych podat stížnost na pana Mgr. xxx ze xxx. Byl jsem u něho na vyšetření pro řidiče z povolání a jeho vystupování bylo opovržlivé a zdá se mi, že i rasově podložené. Jsem totiž Rom. Pan doktor mi tykal a byl si již předem jist, že bude se mnou rychle hotov. Po ukončení vyšetření vystavil doklad o zaplacení, ale ani ten mi nevydal. Chci podat oficiální stížnost, ale nevím, jak ji správně formulovat. Tímto vás chci požádat o pomoc. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

i když je psycholog druh zdravotnického pracovníka, může vykonávat svoje povolání nejenom na základě registrace zdravotnického zařízení, ale i na základě živnostenského oprávnění. V případě, že se jedná o zdravotnické zařízení, je možno proti nevhodnému jednání pracovníka podat stížnost, tak jak je blíže rozvedeno na našich webových stránkách v sekci Postup při nespokojenosti pacienta. Pokud však psycholog vykonává svoje povolání jako živnost, není možné proti němu tyto stížnosti podávat. Na základě uvedeného jména psychologa v dotazu jsme v živnostenském rejstříku zjistili, že ve Vašem případě se jedná o psychologa s živnostenským oprávněním.

Bez ohledu na to, zda psycholog je nebo není registrován jako zdravotnické zařízení, se jedná o druh zdravotnického pracovníka, a to na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Zdravotničtí pracovníci jsou podle zákona o péči o zdraví lidu povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

I když ve Vašem případě jsou možnosti podání stížnosti omezené, můžeme Vám doporučit 2 cesty:

  1. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění pokud se pojištěnec domnívá, že mu není poskytována náležitá péče co se týče odborného nebo etického postupu, může se obrátit na profesní komoru. Nejčastěji to bývá Česká lékařská komora. V zákoně je uvedeno, že pojištěnec se může obrátit i na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka. Takovou profesní organizací by mohla být Asociace klinických psychologů ČR, která má svůj etický kodex. Tato organizace by mohla Vaši stížnost prošetřit, pokud by Vámi zmíněný psycholog byl jejím členem.
  2. Druhou možností je stížnost k České obchodní inspekci, která ze zákona kontroluje mimo jiné právnické a fyzické osoby poskytující služby a kvalitu těchto služeb a zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky a jejich příčiny. Pracovníci České obchodní inspekce mohou provést kontrolu a požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení. Pro podání stížnosti, podnětu nebo jiné informace mohou občané využít elektronický formulář na stránkách ČOI.

Co se týče formulace stížnosti, tak odkazujeme pro inspiraci na vzory stížností. Ve stížnosti podrobně popište celou událost a uveďte, čeho se chcete domoci.

Ohledně dokladu o zaplacení doporučujeme vyzvat lékaře, aby Vám jej vydal. Pokud tak neučiní, může to být rovněž předmětem stížnosti k České obchodní inspekci nebo k příslušnému živnostenskému úřadu.

Vaše Férová nemocnice

19.8.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS