Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak napsat námitku proti zrušení invalidního důchodu?

Dobrý den, prosím o radu jak napsat a formulovat odvolání proti rozhodnutí lékařské posudkové komise, která má být zaslána do třiceti dnů od doručení rozhodnutí. Nejsem spokojena z rozhodnutím komise o přiznání invalidního důchodu. Již sedm let jsem byla držitelem polovičního invalidního důchodu a podle nového zákona, který je v platnosti od nového roku, dle vyjádření posudkového lékaře, nemám nárok ani na jednu ze tří kategorií. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

od nového roku došlo ke změně v možnostech, jak se bránit proti rozhodnutím o přiznání nejen invalidních důchodů. Zákon v první řadě umožňuje podat námitky, které musí být podány do třiceti dnů od rozhodnutí. Pokud bude námitkám vyhověno, bude opět přezkoumán Váš zdravotní stav a vydáno rozhodnutí. Po vyčerpání této možnosti, je možné obrátit se do dvou měsíců také na soud se správní žalobou.

Námitky musí obsahovat určité náležitosti: Vaše jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu Vám bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal (ve Vašem případě se jedná o okresní správu sociálního zabezpečení). Důležitou náležitostí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí. Nakonec také musíte uvést, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí.

Zde na stránkách Ligy vozíčkářů naleznete vzory námitek a správní žaloby (pod heslem invalidní důchody).

Rozhodující orgán je ve svém rozhodnutí povinen uvést z jakého důvodu došlo k odebrání či změně invalidního důchodu. V zásadě jsou možné tři důvody. Jedná se o výrazné zlepšení zdravotního stavu v porovnání se stavem v době vzniku invalidity, dále stabilizaci zdravotního stavu spojené s adaptací posuzovaného na jeho postižení a tím obnovení pracovní schopnosti, nakonec také dřívější posudkový omyl, kdy bylo předchozím orgánem rozhodnuto nesprávně. K těmto třem důvodům můžeme přidat, že od nového roku pro přiznání invalidního důchodu musí být pracovní schopnost snížena minimálně o 35 %, nikoliv o 33%, jak tomu bylo dříve. To znamená, že jestliže snížení Vaší pracovní schopnosti bylo posouzeno o méně než 35 %, invalidní důchod Vám přiznán nebude. Jeden z těchto důvodů by měl být uveden i v rozhodnutí, které jste obdržela spolu s odůvodněním.

Vy tedy můžete v námitkách namítat, s čím nesouhlasíte a co se Vám na posudku nelíbí. Jestliže se tedy domníváte, že ke zlepšení zdravotního stavu nedošlo, problémy se dokonce zhoršily, nebo bylo opomenuto vyšetření, které považujete za důležité, lékař nevzal v potaz skutečnosti či materiály, které mohou být pro přiznání dávky podstatné a další rozhodné skutečnosti, nezapomeňte je uvést. Stejně tak, pokud v posudku či rozhodnutí nebyly uvedeny důvody, na základě kterých bylo rozhodnuto, uveďte to v textu námitky. Skutečnost, která by Vám mohla pomoci, je také odlišné zhodnocení Vašeho zdravotního stavu dalším znaleckým posudkem, který si můžete nechat vypracovat ještě před podáním námitek.

Nakonec nezapomeňte uvést čeho se domáháte. To bude pravděpodobně nové posouzení Vašeho zdravotního stavu.

Vaše Férová nemocnice

7.3.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS