Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Prodlouzeni nebo invalidni duchod

Dobrý den,

jsem už rok nemocná. V lednu mi bude končit nemocená. Jak mám dál postupovat? Mám zažádat o prodloužení nemocenské nebo o invalidní důchod? V lednu nastupuji na šest neděl na psychiatrickou kliniku, mohu potom žádat o invalidní důchod?

Děkuji.

 

Zuzu

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká prodlužování podpůrčí doby v případě dočasné pracovní neschopnosti a podání žádosti o invalidní důchod. 

Začneme nejprve podpůrčí dobou u dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN). Ta je upravena zákonem o nemocenském pojištění. DPN je dobu, po kterou zdravotní stav neumožňuje zaměstnanci vykonávat dosavadní práci. Během DPN je nemocnému vypláceno nemocenské. Jedná se o dávku vyplácenou nemocnému po tzv. podpůrčí dobu. Podpůrčí doba začíná běžet 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) a trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku DPN. 

Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce. O prodloužení rozhoduje správa sociálního zabezpečení. Přičemž podpůrčí dobu lze prodloužit vždy na 3 měsíce až do její maximální délky, která činí 350 dní. Příslušný orgán správy sociálního zabezpečení má 30 dní na to, aby vydal rozhodnutí o tom, zda podpůrčí dobu prodlouží nebo ne. Ze znění Vašeho dotazu vyplývá, že jste prozatím nežádala o prodloužení podpůrčí doby, jedná se tedy o jednu z možností, jak můžete postupovat. Pokud k prodloužení dojde, bude Vám po další 3 měsíce vyplácena nemocenská dávky. V opačném případě bude rozhodnuto o ukončení DPN a Vy budete muset nastoupit do zaměstnání nebo ukončit pracovní poměr. 

Pokud se ale nepředpokládá, že by se Váš zdravotní stav zlepšil a Vy jste byla schopna vykonávat svou dosavadní práci. Můžete si požádat o invalidní důchod. 

Nárok na invalidní důchod vznikne splněním zákonem stanovených podmínek. Vedle invalidity se jedná o získání potřebné doby pojištění a nesplnění podmínek pro přiznání starobního důchodu. Dle současné právní úpravy se již nerozlišuje invalidita úplná a částečná, ale výše invalidního důchodu se posuzuje dle stupně invalidity. Ten se odvíjí od poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.  

Co se pak týče samotného podávání žádosti, podává ji sama osoba, která o důchod žádá. Žádost s Vámi sepíše příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Na základě podané žádosti je zahájen proces posuzování. Posouzení zdravotního stavu provede posudkový lékař a vydá o tom posudek o invaliditě. Více informací se dočtete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v tomto letáku

Žádost o přiznání invalidního důchodu je však vhodné podat včas, aby nedošlo k ukončení DPN a osoba nezůstala zcela bez finančních prostředků. Je proto vhodné tak učinit ještě za trvání DPN. V případě, že byste byla uznána invalidní, budete o tom písemně vyrozuměna OSSZ, spolu s uvedením dne uznání invalidity. Nejpozději do 30 dnů ode dne uznání invalidity je pak nutné ukončit DPN. Ukončením DPN dojde k zastavení výplaty nemocenských dávek, ode dne následujícího je pak přiznána výplata invalidního důchodu, jak vyplývá ze zákona o nemocenském pojištění.   

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že máte dvě možnosti. Jednou z nich je podání žádosti o prodloužení podpůrčí doby, o žádosti rozhoduje správa sociálního zabezpečení. Prodlužuje se vždy na tři měsíce a může tak být učiněno opakovaně, a to až na 350 dní. Další možností je podání žádosti o invalidní důchod, tu s Vámi sepíše OSSZ. V průměru činí doba pro vyřízení žádosti necelých 50 dní. Je tedy možné, že se vše stihne vyřídit, než vám základní podpůrčí doba uplyne. Pokud by tomu tak ale nebylo, můžete si nejprve požádat o prodloužení podpůrčí doby a následně o přiznání invalidního důchodu, abyste nezůstala zcela bez finančních prostředků.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS