Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přepis lékařského posudku zaměstnavatelem

Dobrý večer, jsem po pracovním úrazu. Ukončila jsem neschopnost a vynutila si mimoř .prohlídku. Zaměstnavatel předal tiskopis/žádost a posudek. Část s posudkem si sám upravil, dal jenom tři body- způsobilý, nezpůsobilý a pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost z důvodu obecné choroby!!!! Zdá se, že to bylo úmyslně upraveno. Může to upravovat zaměstnavatel, nebo je nějaký zákon? Tímto jednáním mne jako zaměstnance chce poškodit. Myslím si, že je to úmyslné jednání někoho uvést v omyl a vlastně podvod. Díky za odpověď.

Majka

Odpověď:

Dobrý den,

snad jsme Váš problém správně pochopili, domníváte se, že zaměstnavatel změnil lékařský posudek, který jste podstoupila.

Nejprve k odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Obecně zaměstnavatel odpovídá za škodu i v případě, kdy žádnou právní povinnost neporušil. Při odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech, není předpokladem porušení právní povinnosti zaměstnavatelem, ale nese ji, i pokud porušení nezavinil.

Mimo jiné nese zaměstnavatel odpovědnost za škodu, v případě že tak vznikla zaměstnanci bolest a ztížení společenského uplatnění. Přitom podle § 271 zákoníku práce, se způsob stanovení upraví nařízením vlády, konkrétně nařízením č. 276/2015 Sb.

Podle § 8 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, vydává bodové ohodnocení vzniklé škody lékař. Lékařský posudek jako takový je součástí zdravotní dokumentace, která je chráněna zákonem. Pokud by zaměstnavatel posudek skutečně změnil, dopustil by se padělání nebo úmyslné neoprávněné změny lékařského posudku podle § 114 odst. 1 písm. k zákona č. 372/2011 Sb., za což by mohl být podle odstavce 2 sankcionován až do výše 15 000 Kč.

Zaměstnavatel není oprávněn lékařský posudek přepsat, bolestné a ztížení společenského uplatnění posuzuje lékař, nikoli zaměstnavatel, ten k tomu ostatně nemá kvalifikaci. Zaměstnavatel tak má povinnost vám nahradit skutečnou výši škody stanovenou lékařem. Můžete si pořídit u Vašeho lékaře kopii původního posudku, ten ji totiž zálohuje. V tomto je možné se obrátit na posudkového lékaře, případně předal-li zprávu vašemu obvodnímu lékaři, tak na něj.

V naší poradně se specializujeme na zdravotní právo a Váš dotaz je primárně zaměřen na pracovní právo, přesto doufáme, že Vám naše odpověď pomůže. Můžeme vám také doporučit se obrátit na Inspekci práce, která by Vám v této záležitosti měla být schopna poradit.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

12.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS