Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

právo pacienta na obsah dokumentu pro LPK vytvořený OL

Mám v současné době přiznánu invaliditu III.st. Praktický lékař, ke kterému jsem léta chodila, odešel do důchodu a ordinaci (včetně pacientů) převzala lékařka, se kterou jsem (po jedné nutné návštěvě, kdy neprovedla ani základní vyšetření a ještě měla opravdu neetické poznámky) hrubě nespokojena. Jelikož mě za cca 4 měsíce čeká revize u lékařské poradní komise, předpokládám, že mi tato lékařka bude vyplňovat potřebný formulář pro lékařskou poradní komisi. Mám právo jako pacient vědět, co zde lékařka uvádí? Mám nárok na přečtení oné zprávy? (můj bývalý obvodní lékař do tohoto tiskopisu vždy zanesl výsledky odborných vyšetření- jelikož jsem přímo jeho péči celý rok nepotřebovala). Měnit lékaře se mi nechce, navíc v době pár týdnů před tím než bude nutno napsat vyjádření pro lékařskou poradní komisi.

Jana

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom se chtěli omluvit za zpoždění se zpracováním Vašeho dotazu, které je způsobeno velkou vytížeností naší poradny. 

Lékařský posudek je podle zákona o specifických zdravotních službách (§ 43 odst. 6) součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Vy, jakožto pacient máte právo do zdravotnické dokumentace nahlížet na základě zákona o zdravotních službách (§ 65 odst. 1 písm. a). Mimo to, má posuzující lékař povinnost Vám neprodleně po sepsání posudku posudek předat, jak stanovuje § 44 odst. 1 písm. a zákona o specifických zdravotních službách.

Nevidíme tedy důvod, proč by Vám lékař posudek neměl poskytnout k nahlédnutí. Pokud by tak učinil, dopustil by se porušení obou výše uvedených právních předpisů. 

Pokud byste byla s posudkem Vaší nové obvodní lékařky nespokojena, můžete podat návrh na přezkum jejího posudku, a to ve lhůtě 10 dnů od prokazatelného předání posudku Vaší lékařkou. Jakmile Vám tedy bude posudek předán, případně umožněno nahlédnutí do něj, začíná běžet oněch 10 dní, ve kterých můžete návrh na přezkum podat (§ 46 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách). Návrh na přezkum se podává u lékaře, který daný posudek vydal. V případě, že lékař návrhu na přezkum plně nevyhoví, je povinen jej postoupit příslušnému správnímu orgánu, který okolnosti vydání posudku znovu přezkoumá ve lhůtě 30 dní ( § 46 zákona o specifických zdravotních službách a následující).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

7.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS