Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Posudek závoního lékaře

Dobrý den,
potřebuji se informovat na skutečnost, že mi závodní lékař odmítl vystavit kladný posudek o zdravotní způsobilosti z důvodu psychického problému v minulém roce.
Od svého psychiatra mám kladný posudek, že tuto práci můžu vykonávat (plně kompenzováno) a dokonce mám i kladný posudek od jiného závodního lékaře,kde jsem již téměř stejnou práci vykonával, akorát v jiném zařízení (chtěl pouze posudek od psychiatra), což jsem doložil a byl jsem uznán způsobilým.
Vzhledem k tomu, že mi negativní posudek od závodního lékaře zamezil nástupu do jiného zaměstnání, tak jsem v pasti. Byl jsem se informovat u dalších dvou nezávislých závodních lékařů, kteří mi řekli, že nevidí absolutně důvod k tomu, aby mi nebyl vydán kladný posudek.
Samozřejmě jsem musel tuto skutečnost říci budoucímu zaměstnavateli, což poškodilo moje jméno.
Prosím o vyjádření, jaké jsou možnosti. Vím, že se dá proti rozhodnutí odvolat, ale jsou tam dlouhé lhůty a já jsem měl za týden nastoupit.

Předem děkuji 

Petr

Odpověď:

Dobrý den,

pokud s posudkem nesouhlasíte, a domníváte se, že není správný, můžete žádat o přezkoumání. Návrh na přezkoumání je třeba podat do deseti dnů ode dne prokazatelného předání posudku (§ 46 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách).

Jestliže návrh na přezkoumání doručíte po lhůtě, můžete žádat o prominutí, ovšem musíte doložit překážku, kvůli které nebylo možno podat návrh dříve (§ 46 odst. 2).

Pro argumentaci na nesprávnost posudku můžete použít, kopie posudků, které prokazují vaši způsobilost pro výkon práce.

V případě posudku způsobilosti pro výkon práce, má závodní lékař povinnost vám v přezkumu zcela vyhovět a to do 10 pracovních dnů (§ 46 odst.5 písm. a). Vyhoví-li vašemu návrhu, předchozí posudek zruší a vystaví vám nový.

Rozhodne-li se nevyhovět, musí do deseti dnů postoupit příslušnému správnímu orgánu.

Považujeme ovšem za důležité vás upozornit, že pokud podáte návrh na přezkum, posudkový lékař o tom informuje zaměstnavatele.

Samotné podání návrhu na přezkum není odkladný účinek, a i kdyby tedy bylo vašemu návrhu vyhověno a byl byste následně uznán práce způsobilým, můžete práci vykonávat až po tomto opravném posudku.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

1.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS