Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Postup pri invalidite bez duchodu

Dobrý den,

řeším problém kdy jsem se dostal do situace kdy mi byl přiznána invalidita 3 stupně, nicméně nebyl mi přiznán důchod z důvodu nesplnění let soc. pojištění.
Shodou okolnosti a doby léčby nedosahuji ani na minimální roky pro starobní důchod.
Chtěl bych se zeptat jaké jsou možnosti jelikož peníze nepobíram a z podstaty mé invalidity nemohu ani pracovat.

Dekuji

tastyn

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká nesplnění potřebné doby pojištění za účelem nároku na invalidní důchod. 

Pro splnění nároku na měsíční výplatu invalidního důchodu zákon stanovuje následující podmínky:

1. přiznání invalidity v příslušném stupni

2. a splnění potřebné doby pojištění. 

Když je přiznána invalidita, ale není získána potřebná doba pojištění, tak je sice žadatel uznán invalidním, ale bez nároku na invalidní důchod, neboť nejsou splněny zákonné podmínky. Což jak vyplývá ze znění Vašeho dotazu, je právě Váš případ. 

Potřebná doba pojištění pro přiznání nároku na invalidní důchod činí: 

a) do 20 let méně než jeden rok,

b) od 20 let do 22 let jeden rok,

c) od 22 let do 24 let dva roky,

d) od 24 let do 26 let tři roky,

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a

f) nad 28 let pět roků. 

g) U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. 

Do doby pojištění se započítávají roky, kdy je z příjmu odváděno sociální (důchodové) pojištění a náhradní doby pojištění. Mezi které patří, např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, apod. 

V případě nedostatečné doby pojištění je jednou z možností její zpětné doplacení, a to formou dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. V roce 2017 činí minimální dobrovolné důchodové pojištění 1.977 Kč za kalendářní měsíc. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění je nutné podat na místně příslušné OSSZ. Ideální je samozřejmě řešit potřebnou dobu pojištění ještě před podáním žádosti o přiznání nároku na důchod, jelikož tato možnost není neomezená.

Další možností je požádat si o příspěvek na péči. Jedná se o dávku poskytovanou osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Výše se odvíjí od stupně závislosti podle zákona o sociálních službách. Příspěvek slouží k tomu, aby si osoba mohla hradit potřebnou pomoc. Žádost se podává ke krajské pobočce úřadu práce.

Zažádat si můžete také o příspěvek na bydlení, poskytovaný dle zákona o státní sociální podpoře. Slouží k tomu, aby rodina nemusela vydávat na bydlení více než 30 % (v případě Prahy 35%) svých příjmů. Vztahuje se jak na vlastníky bytu, tak i na nájemce. Pří posuzování nároku na tuto dávku se vychází buď z reálných nákladů na bydlení (tedy z toho, co skutečně na bydlení vynakládáte) nebo z nákladů normativních (ty jsou stanoveny zákonem), vychází se vždy z těch, které jsou nižší. Poté zjistíme, kolik činí 30% Vašich příjmů. A pokud vynakládáte na bydlení více, pak podmínky splňujete. Žádost se podává ke krajské pobočce Úřadu práce.

Doporučujeme Vám tedy obrátit se na krajskou pobočku úřadu práce, kde se můžete informovat, zda splňujete podmínky pro nárok na některou z výše uvedených dávek. Zároveň se nabízí také zpětné doplacení potřebné doby pojištění, o tom se můžete informovat u správy sociálního zabezpečení. 

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

9.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS