Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Podpůrčí doba

Dobrý den, prosím o radu ohledně dlouhodobé nemoci, která vznikla následkem úrazu. Manžel je dlouhodobě nemocný v důsledku pracovního úrazu a vyčerpal 380 dnů podpůrčí doby. Vzhledem k tomu, že nemoc si žádala delší dobu na doléčení, 2x žádal o prodloužení podpůrčí doby, revizní lékař Okresní správy sociálního zabezpečení mu vyhověl a dobu prodloužil. Bohužel na poslední kontrole u svého ošetřujícího ortopeda se dozvěděl, že bude nutné provést reoperaci,  na kterou ho objednal až na únor 2018 s tím, že práce neschopný po tomto zákroku bude minimálně celý rok 2018. Obracím se na Vás s žádostí, jak postupovat při podání žádosti na invalidní důchod, který by vlastně sloužil  místo nemocenských dávek. Zajímá mi především stav, zda je možné, aby  přiznání invalidního důchodu souvisle navazovalo na nemocenské dávky. Podle informace revizního lékaře OSSZ nám bylo sděleno, že manželovi budou ukončeny nemocenské dávky, má se zaregistrovat na úřadu práce a po dvou měsících zažádat o invalidní důchod.Tento postup se mi zdá naprosto nepřijatelný a nesmyslný. Manžel je po nezdařené operaci artrodézy (proto půjde na reoperaci) na nohu nemůže došlálpnout a představa, že by měl ještě běhat po úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání , do kterého by stejně z důvodu svého zdravotního stavu nemohl nastoupit mně trochu zaráží. Myslím si,že informace ze strany posudkového lékaře není zcela pravdivá. Prosím o radu. Děkuji 


Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká invalidního důchodu a podávání žádosti o něj. 

V případě vyčerpání 380 dní podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce. Rozhoduje o ní správa sociálního zabezpečení. Přičemž podpůrčí dobu lze prodloužit vždy na 3 měsíce až do její maximální délky, která činí 350 dní. Píšete, že k prodloužení u Vašeho manžela došlo prozatím 2x, nabízí se tedy možnost žádat opakovaně až do uplynutí uvedených 350 dní

Pokud se ale nepředpokládá, že by se zdravotní stav v blízké době zlepšil a bylo by možné vrátit se do zaměstnání, je možné požádat si o invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod vznikne osobě, která splní zákonem stanovené podmínky. Vedle invalidity se jedná o získání potřebné doby pojištění a nesplnění podmínek pro přiznání starobního důchodu. Ze zákon vyplývá, že se již nerozlišuje invalidita plná a částečná, jak tomu bylo dle předchozí právní úpravy. V současné době se výše invalidního důchodu posuzuje dle stupně invalidity. Ta se odvíjí od poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.  

Co se pak týče samotného podávání žádosti, podává ji sama osoba, která o důchod žádá. Vzhledem k tomu, že jsem pouze právní poradnou, nejsme schopni posoudit zdravotní stav Vašeho manžela a jeho případný nárok na invalidní důchod. Tuto otázku tak bude muset Váš manžel diskutovat se svým ošetřujícím lékařem. Žádost pak s manželem sepíše příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ). Na základě podané žádosti je zahájen proces posuzování. Posouzení zdravotního stavu provede posudkový lékař a vydá o tom posudek o invaliditě. Tento posudek je pouze jedním z podkladů potřebných pro posouzení nároku na invalidní důchod. Více informací se dočtete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v tomto letáku

Zákon žádnou lhůtu pro podání žádosti nestanovuje. Podání žádosti ani není ze zákona vázáno na evidenci na úřadu práce. Přímo na internetových stránkách ČSSZ (zde) se dočteme, že je potřeba si podat žádost o přiznání invalidního důchodu včas, aby nedošlo k ukončení DPN a osoba nezůstala zcela bez finančních prostředků. Žádost by tak bylo vhodné podat co nejdříve, ještě za trvání DPN. V případě, že by byl Váš manžel uznán invalidním, bylo by o tom písemně informován OSSZ, spolu s uvedením dne uznání invalidity. Nejpozději do 30 dnů ode dne uznání invalidity je pak nutné ukončit DPN. Ukončením DPN dojde k zastavení výplaty nemocenských dávek, ode dne následujícího je pak přiznána výplata invalidního důchodu, jak vyplývá ze zákona o nemocenském pojištění.  

Doporučujeme Vám obrátit se na OSSZ, která Vám s podáním žádosti o invalidní důchod jistě poradí. Záleží také na tom, kdy uplyne prodloužená podpůrčí doba. Je možné, že se v ní ještě žádost stihne vyřídit (v průměru činí doba pro vyřízení stížnosti asi 50 dní). Pokud by tomu tak nebylo, můžete si zkusit požádat o další prodloužení podpůrčí doby, jelikož ze znění dotazu vyplývá, že jste tak učinili pouze 2x, tzn. došlo k prodloužení zhruba o 180 dní, stále se tak vejdete do zákonné lhůty 350 dní. O invalidním důchodu už by do té doby mělo být rozhodnuto a Vy byste tak nezůstali zcela bez finančních prostředků. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

8.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS