Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Péče psychiatra a dohady s pojišťovnou

Dobrý den,

žádám Vás o radu. Jedná se o dohady s pojišťovnou. Pokusím se ve zkratce uvést situaci.

V listopadu 2016 se náš 21 letý syn dostal díky nezdařenému holotropnímu dýchání do tzv. psychospirituální krize, v té době byl studentem prvního ročníku VOŠ. Převezli jsme ho domů, protože jsme ho nechtěli nechat hospitalizovat na psychiatrii a dojížděli jsme na terapie do pražské Diabasis, které jsme plně hradili.

Pojišťovna tzv. psychospirituální krizi neuznává jako diagnózu. Nebyl v té době  schopný ani studia ani práce, a my jako rodiče ho nemohli omluvit ani mu ukončit nebo přerušit studium, jelikož je zletilý. Škola mu ukončila studium v únoru 2017, a od února měl už vystavenu neschopenku od psychiatra. Pojištění má hrazeno do února 2017, poté byl až do konce května v neschopnosti. Pojišťovna chce po nás tyto 3 měsíce doplatit ačkoli jsme zaslali potvrzení o neschopnosti. Uzná to pouze v případě, že škola potvrdí ukončení ze zdravotních důvodů, škola to ovšem odmítá jelikož mu dobu, kdy nebyl ve škole, počítá jako absenci. Přerušit studium také nemohl protože neměl z té doby ani zápočty.

Musíme to opravdu zaplatit? Psychiatr je ochotný nám vystavit potvrzení, že v jeho péči byl od listopadu, a že opravdu nebyl schopný studia.

Děkuji předem za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

Váš syn by měl spadat do kategorie nezaopatřeného dítěte, neboť tím se rozumí dítě až do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (příslušné ustanovení zde). Za takové dítě je potom dle zákona plátcem pojistného stát (příslušné ustanovení zde). 

Problém však mohl nastat ve chvíli, kdy nebylo ze zdravotních důvodů přerušeno studium již v listopadu. A kdy nebyla splněna oznamovací povinnost pojišťovně o skutečnostech majících vliv na povinnost státu platit za Vašeho syna pojistné při ukončení studia (příslušné ustanovení zde). I když je Váš syn zletilý, bylo možno využít některého z podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat (např. zastoupení členem domácnosti zde) a přerušit studium ze zdravotních důvodů s přivolením soudu za něj.

Mohli byste se pokusit předložit pojišťovně všechna příslušná potvrzení a lékařské zprávy o neschopnosti Vašeho syna plnit studijní povinnosti již v listopadu 2016. Případně se pokuste po předložení těchto dokumentů škole, získat potvrzení o přerušení studia skutečně ze zdravotních důvodů, nikoli pro neplnění studijních povinností. Obáváme se ale, s přihlédnutím k značnému časovému odstupu, že nelze daný posup pojišťovny ani školy vynucovat právně.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6467. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

Váš dotaz v anonymizované formě, včetně naší odpovědi naleznete zde: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/n--6467.html

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

23.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS