Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

NUCENÉ UKONČENÍ DPN

Dobrý den,

Utrpěla jsem těžký pracovní úraz a od 28. 3. 2017 jsem v pracovní neschopnosti. Minulý rok jsem prodělala operaci, po které jsem byla v dočasné pracovní neschopnosti 181 dní. 22. 8. 2017 mi přišel dopis od České správy sociálního zabezpečení, že mi končí podpůrčí doba. Šla jsem tedy před posudkovou lékařskou komisi, která rozhodla podle zastaralé dokumentace a nutila mě k ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Proti rozhodnutí jsem podala námitku dne 30. 10. 2017. Dosud jsem neobdržela vyrozumění, ale praktická lékařka mě informovala, že mě má na příkaz posudkového lékaře okresní správy sociálního zabezpečení okamžitě uschopnit, ačkoli můj stav není dobrý.

Dne 7. 12. 2017 jsem navštívila neurologa, který ve zprávě uvedl, že mám být ponechána v pracovní neschopnosti. Dnes jsem tuto zprávu předala praktické lékařce a ta mi řekla, že jí volal posudkový lékař, který zná lékařské zprávy z 24. 10. 2017, ze které vyplývá, že po odeznění otoku bude provedena operace. Tento lékař jí nařídil ukončení dočasné pracovní neschopnosti k 11. 1. 2018. Jak mám dále postupovat?

Mery

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom se chtěli omluvit za zpoždění s vypracováním odpovědi na Váš dotaz, který se týká dočasné pracovní neschopnosti, jejího vzniku a ukončování.

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, jak je stanoveno § 57 zákona o nemocenském pojištění. Úkolem ošetřujícího lékaře je také posoudit, zda je zdravotní stav pacienta stabilizovaný a zda se jeho pracovní schopnost obnovila, či nikoli. Co se týče ukončení dočasné pracovní neschopnosti, o té také rozhoduje ošetřující lékař (§ 59 zákona o nemocenském pojištění).

Nejprve bychom Vám doporučili kontaktovat posudkového lékaře a promluvit si s ním o ukončení Vaší dočasné pracovní neschopnosti. Pokuste se mu vysvětlit, proč podle Vašeho názoru nejste schopna vykonávat dosavadní práci a proč by Vaše dočasná pracovní neschopnost neměla být ukončena. Jestliže se Vám posudkového lékaře nepodaří přesvědčit, můžete proti jeho rozhodnutí podat opravný prostředek, kterým je návrh na přezkoumání lékařského posudku, jak stanovuje § 46 a násl. zákona o specifických lékařských službách.  V návrhu vylíčíte, proč s ukončením dočasné pracovní neschopnosti nesouhlasíte. Návrh pak následně zašlete ošetřující lékařce. Bohužel se k podání návrhu váže také 3 denní lhůta. Návrh je nutné podat do 3 dnů od ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Ve Vašem případě je pravděpodobně na podání návrhu již příliš pozdě.

Nabízí se však alternativa prodloužení dočasné pracovní neschopnosti jiným lékařem. Definice ošetřujícího lékaře je zákonem o nemocenském pojištění stanovena poměrně široce. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb poskytující ambulantní, lůžkovou či rehabilitační péči. Registrující praktický lékař je oprávněn poskytovat zdravotní péči v rámci své odbornosti, tedy v oboru všeobecného praktického lékařství. Specialista je pak ošetřujícím lékařem se všemi právy a povinnostmi, mezi které patří i rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Jestliže Vám tedy byla dočasná pracovní neschopnost ukončena ze strany ošetřujícího lékaře, může Vám ji lékař specialista, ve Vašem případě neurolog prodloužit, či případně vydat nové rozhodnutí o DPN. Jestliže Vám tedy byla DPN již ukončena a Váš neurolog Vám vydá potvrzení o vzniku nové DPN, bude se jednat o novou DPN. Posudek Vašeho bývalého ošetřujícího lékaře v takovém případě není relevantní.

Doporučujeme Vám tudíž využít posudku Vašeho neurologa, který by měl být naprosto postačující pro vznik nové DPN. Další možností je poté volba zcela nového ošetřujícího lékaře, na což máte dle zákona o zdravotních službách právo (§28 odst.3 písm. b).  

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

18.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS