Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

nevím si rady

Dobrý den,

Závodní lékař mi nechce umožnit jít pracovat. Dne 5. 1.- 4. 10. jsem byla na neschopence a předložila, že při současné profesním zařazení lze očekávat zhoršení zdravotního stavu a trvalé potíže. Při mimořádné prohlídce mi napsal: pozbyla zdravotní způsobilost, není schopna nastoupit do žádné pracovní pozice 28. 11.- 31. 3. 2018. Argumentoval tím, že mám nález z r. 2015. Já ale od žádného specializovaného lékaře nemám napsané, že nesmím pracovat. Pouze se nemohu vrátit na původní pracovní pozici.

Prosím moc o radu.

Ivet

Odpověď:

Dobrý den,

 

proti rozhodnutí vydanému posudkovou lékařkou se samozřejmě můžete bránit. Pokud s vydaným rozsudkem nesouhlasíte, můžete podat návrh na jeho přezkoumání podle § 46 zákona o specifických lékařských službách. Návrh musíte podat do deseti dnů od doručení posudku a podáváte ho lékaři, který ho vydal. V návrhu specifikujte, s čím nesouhlasíte a čeho chcete přezkumem posudku dosáhnout.

Lékař může o návrhu na přezkum rozhodnout dvojím způsobem. Buďto mu v plném rozsahu vyhoví, nebo věc postoupí do deseti dnů nadřízenému správnímu orgánu, kterým je krajský úřad.

Krajský úřad věc znovu posoudí a do třiceti dnů vydá rozhodnutí. Může rozhodnout třemi způsoby. Zaprvé návrh zamítne a posudek potvrdí. Zadruhé napadený posudek zruší. Zatřetí napadený posudek zruší a věc vrátí lékaři k přepracování.

Pokud ani krajský úřad nerozhodne ve Váš prospěch a uzná, že jste práce nezpůsobilá, můžete požádat o uznání invalidního důchodu podle § 38 a násl. zákona o důchodovém pojištění. Žádost podáváte na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde vám poskytnou odbornou pomoc. Více o invalidních důchodech se můžete dozvědět zde.

Další možností, která se ve Vašem případě nabízí, je přezkum Vašeho zdravotního stavu jiným nezávislým lékařem. Můžete si nechat vypracovat znalecký posudek týkající se Vašeho zdravotního stavu. Pokuste se najít lékaře, ke kterému máte důvěru a který by Vám vyšel vstříc a Váš zdravotní stav posoudil odlišně tak, abyste znovu mohla vykonávat Vaši práci.

S pozdravem,                                                                                                 

Vaše Férová nemocnice

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS