Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemocný pacient bez financí

Dobrý den, 

má maminka dlouhodobě nechodila k lékaři, až teď cca po 15 letech. Bohužel za tu dobu se rapidně zhoršila, byla hospitalizovaná se srdcem, silným zavodněním a bércovými vředy. Po týdnu byla propuštěna domů, nyní si takřka nedojde ani na záchod. Řekla bych, že se její stav zhoršil, odchází ji svalová hmota z lýtka, břicho má šíleně oteklé a nedokáže se ani postavit.

Bohužel cca 8 let dělala na černo, nemá žádné příjmy a v tady tu chvíli si ani nemůže nic vyřídit pro svou imobilitu. Nedostane se ani k lékaři. Já jsem samoživitelka na mateřské dovolené, bez auta. Maminka je silné postavy, tudíž bych jí nepomohla ani s koupáním a já nebydlím ve svém.

Prosím, co se dá v takové situaci dělat, kam se obrátit. Budu vděčná za jakoukoliv odpověď.

Děkuji mockrát.

 

Jana

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí. Toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Osoba s těžkými zdravotními potížemi má za určitých podmínek právo na finanční podporu od státu. Touto podporou je například invalidní důchod nebo příspěvek na sociální péči.

Invalidní důchod je dávkou vyplácenou Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Právo na její vyplácení náleží osobám, které jsou pojištěncami po vyžadovaně dlouhou dobu, jsou mladší 65 let a nepobírají starobní důchod a jejich pracovní schopnost se snížila minimálně o 35% (podmínky jeho přiznání a výše jsou uvedeny v § 38 a násl. zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění).

Žádost o invalidní důchod se podává na okresní správu sociálního zabezpečení (jejich seznam naleznete zde). Tuto žádost může za žadatele podat i jiná osoba, kterou k tomu žadatel zmocnil písemnou plnou mocí. Na základě této žádosti podstoupí žadatel lékařskou prohlídku u posudkového lékaře, který zhodnotí jeho stav a snížení pracovní schopnosti. Podrobnější informace najdete na stránkách Férové nemocnice nebo na stránkách ČSSZ.

Příspěvek na sociální péči je určen pro osoby, které z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb (jejich bližší vymezení je ve vyhlášce č. 505/2006). Z příspěvku si potom hradí pomoc, kterou jim může poskytovat buďto osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Podmínky a výška příspěvku upravuje § 7 a násl. zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Žádost se podává elektronicky nebo písemně na formuláři na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce (formulář naleznete zde). Sociální pracovník následně provede sociální šetření. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Invalidní důchod tedy slouží na financování běžných potřeb Vaší maminky. Z příspěvku na sociální péči by pal byl buďto hrazen Váš čas při poskytování pomoci, nebo z něho můžete financovat asistente sociální péči či jiný druh péče, který bude zajišťován pro Vaší maminku.

 
S pozdravem,
 
Vaše Férová nemocnice

28.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS