Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Navrácení možnosti vykonávat povolání učitele

Dobrý den.

Po opakovaném požití alkoholu jsem skončil na záchytné stanici. Odtud jsem putoval do protialkoholní léčebny, kterou jsem po dvou dnech opustil na negativní reverz. Lékařka mi sdělila, že nemůže ukončit mou pracovní neschopnost, protože pracuji jako učitel a toto povolání s mou diagnózou závislosti na alkoholu nemohu vykonávat. Kdo a po jaké době mi stanoví, že se mohu vrátit do práce?

Děkuji.

Aleš

Odpověď:

Dobrý den,

 

o ukončení pracovní neschopnosti rozhoduje Váš praktický lékař. Obecně platí, že pokud nechcete nadále setrvávat v pracovní neschopnosti, měl by Vám lékař na požádání pracovní neschopnost ukončit, pokud vyšetřením zjistí, že Váš zdravotní stav umožňuje vykonávat dosavadní práci.

Váš lékař ovšem musí brát v úvahu také to, že máte aktuálně stanovenou diagnózu závislosti na alkoholu. Podle zákona o pedagogických pracovnících, je jedním z předpokladů pro výkon pedagogického povolání zdravotní způsobilost, jak stanovuje § 3 odst. 1 písm. d). Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče pak stanovuje ve své příloze, že jednou z nemocí vylučující zdravotní způsobilost k práci ve školství je také prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost. Jestliže Váš lékař Váš zdravotní stav skutečně diagnostikoval jako alkoholovou závislost, bylo jeho rozhodnutí o neukončení Vaší pracovní neschopnosti správné.

Problematické však může být samotné setrvání v dočasné pracovní neschopnosti, detoxikace po požití alkoholu totiž není považována za ošetřování pojištěnce, jak stanovuje § 55 zákona o nemocenském pojištění. Z toho důvodu bychom Vám nedoporučovali Vašeho ošetřujícího lékaře žádným způsobem rozčilovat a raději nastoupit na protialkoholní léčení. Pokud byste setrval v dočasné pracovní neschopnosti, byla by to pro Vás dle našeho názoru nejlepší možná cesta.

Alternativní možnost představuje návštěva lékaře specialisty, tedy psychiatra (zákon o nemocenském pojištění stanovuje, že ošetřujícím lékařem, je lékař, který osobně poskytuje ambulantní, lůžkovou nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči - § 54 zákona o nemocenském pojištění), který by mohl Váš současný zdravotní stav posoudit lépe.

Jak bylo uvedeno výše, vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče stanovuje, že prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost vylučuje zdravotní způsobilost k práci ve školství. Z toho vyplývá, že dokud budete mít stanovenou diagnózu závislosti na alkoholu, není možné, abyste se k povolání učitele vrátil. Ve chvíli, kdy budete vyléčený a bude se tato diagnóza nacházet už jen ve vaší anamnéze, nebude to bránit ve Vaší práci ve školství.

Po uplynulých 6 měsících od přerušení výkonu povolání máte možnost podnět k provedení mimořádné lékařské prohlídky, a tedy nového přezkoumání Vašeho případu, jak stanovuje Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče v § 12 odst. 2 písm. f.

Doporučovali bychom Vám tudíž nastoupit na léčení a po uvedených 6 měsících požádat o provedení mimořádné lékařské prohlídky. Pokud by Váš lékař opět rozhodl, že je Vaše zdravotní způsobilost nevyhovující, můžete se proti jeho rozhodnutí odvolat, jak stanovuje § 46 zákona o specifických zdravotních službách. Na podání tohoto odvolání však máte pouze časově omezenou dobu, a to 10 dní. Odvolání podáváte lékaři, který je vedoucím daného oddělení. To znamená, že návrh musíte adresovat vedoucímu zdravotnického zařízení, ale návrh předáte ošetřujícímu lékaři, který jej následně předá vedoucímu. V případě, že lékař vedoucího nemá, podává se návrh přímo ošetřujícímu lékaři. Pokud by lékař Vašemu odvolání nevyhověl, bylo by odvolání postoupeno příslušnému správnímu orgánu, který následně zjišťuje, zda byl zdravotní stav pacienta zjištěn úplně a zda odpovídá aktuálnímu stavu posuzované osoby.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

16.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS