Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lístek na peníze - jaké části má neschopenka?

Dobrý den,

nastoupila jsem 7.11. na nemocenskou, odevzdala jsem lístek s modrým pruhem zaměstnavateli, po 14 dnech trvání nemocenské jsem byla na kontrole u lekare a dostala jsem lístek s růžovým pruhem a bílý lístek na peníze s datem 21.11. To jsem druhý den odevzdala zaměstnavateli. Dnes mi volala mzdová účetní, že potřebuje lístek na peníze, to jsem měla jít k lékaři ještě k poslednímu pro další papír. Zdravotní sestra mi na té kontrole řekla, že je to na peníze. Děkuji za odpověď.

Dagousek

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že se ptáte, jaké díly neschopenky je třeba doručit zaměstnavateli. Jestliže však Váš dotaz směřoval na něco jiného, prosím neváhejte nám napsat dotaz nový. Naše poradna se zabývá medicinským právem, proto Vám nedokážeme přesně na otázku z této oblasti odpovědět. Pro přesnější odpověď se můžete obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení, kde se přímo touto problematikou zabývají. Kontakty můžete nalézt zde.

Česká správa sociálního zabezpečení popisuje jednotlivé díly neschopenky takto:

Lékař při vzniku dočasné pracovní neschopnosti vystaví pojištěnci tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, který má 5 dílů. Pojištěnci předá 3 díly, a to:

  • II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (se žlutým pruhem), který slouží jako průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento díl bude mít pojištěnec po celou dobu trvání pracovní neschopnosti u sebe a při ukončení dočasné pracovní neschopnosti jej odevzdá ošetřujícímu lékaři.
  • III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (s modrým pruhem). Tento díl předá práceneschopný zaměstnanec svému zaměstnavateli jako doklad k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti a k omluvení nepřítomnosti v práci.
  • IV. díl – Žádost o nemocenské (s růžovým pruhem). Tímto dílem uplatňuje pojištěnec nárok na nemocenské, pokud je dočasná pracovní neschopnost delší než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec tento díl po doplnění údajů na druhé straně tiskopisu v části „Prohlášení“(tj. doplnění čísla účtu a kódu banky, na který chce dávku poukázat nebo adresy, chce-li dávku vyplatit prostřednictvím pošty)předá svému zaměstnavateli nejpozději s tiskopisem „Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti“, který ošetřující lékař vystavil k 14. dni trvání této neschopnosti.

Pro výplatu náhrady mzdy a nemocenského je pojištěnec povinen prokázat, vedle vzniku pracovní neschopnosti, též její trvání k určitému dni. Bez prokázání trvání pracovní neschopnosti nelze náhradu mzdy ani nemocenské vyplatit. Trvání pracovní neschopnosti se prokazuje V. dílem – „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli“ nebo v případě, že pracovní neschopnost trvá delší dobu tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“. Blíže se k jednotlivým tiskopisům uvádí:

  • V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (s růžovým pruhem). Tento díl obdrží pojištěnec od ošetřujícího lékaře při ukončení pracovní neschopnosti. Pojištěnec je povinen vyplnit údaje a podepsat prohlášení na druhé straně tiskopisu. Zaměstnanec předává tento díl vždy svému zaměstnavateli
  • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Tiskopis vydá pojištěnci ošetřující lékař. Jestliže je pracovní neschopnost delší než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen pro účely výplaty náhrady mzdy vystavit pojištěnci tento tiskopis vždy k 14. dni trvání pracovní neschopnosti. Na požádání pojištěnce může pro účely výplaty náhrady mzdy vystavit ošetřující lékař tento tiskopis i před uplynutím 14 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti, např. k poslednímu dni kalendářního měsíce a poté vystaví další tiskopis k 14. kalendářnímu dni trvání pracovní neschopnosti. Pro účely výplaty nemocenského je ošetřující lékař povinen potvrdit trvání pracovní neschopnosti nejméně jedenkrát měsíčně, a to zpravidla ke dni kontroly zdravotního stavu, popř. na požádání pojištěnce i k jinému datu. Trvání pracovní neschopnosti však lze potvrdit jen ke dni vydání tiskopisu nebo nejvýše tři kalendářní dny dopředu. Tiskopis zaměstnanec předává svému zaměstnavateli.

Doufáme, že Vám výše popsaný přehled jednotlivých částí neschopenky pomohl zorientovat se v této složité problematice.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

2.1.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS