Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kolik dní má na to lékař pro znovu posouzeni lekarské prohlídky pro zaměstanavatele pri odvolání?

Dobrý den,

je to 12 dnů, co jsem posílal doporučeně poštou lékaři Návrh o znovu posouzeni lékařské prohlídky. Chci se zeptat, jakou dobu má posuzující lékař na to, aby mi bylo dáno vědět jak řízení pokračuje, zda mému návrhu vyhověl, či přešel dál ke Krajskému úřadu, co případně dělat, pokud se nic neděje. Děkuji

Daniela

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká návrhu na přezkoumání lékařského posudku a lhůty pro jeho vyřízení. Tato otázka je upravena zákonem o specifických zdravotních službách. 

Z tohoto zákona vyplývá, že pokud má posuzovaná osoba za to, že vydaný lékařský posudek je nesprávný, může podat návrh na jeho přezkoumání. Ten je nutné podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to k poskytovateli, který posudek vydal. 

Ze znění Vašeho dotazu není zřejmé, kdy Vám byl posudek předán a zda jste návrh na jeho přezkum podal v zákonem stanovené lhůtě 10 pracovních dnů. Byl-li návrh podán po této lhůtě, poskytovatel návrh odložil. O čemž by Vás byl povinen písemně informovat. 

V případě, že by byla lhůta zachována, mohly by nastat tyto 2 situace:

1. Poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu vyhoví. Napadený rozsudek bezodkladně zruší a vydá posudek nový. Lhůty pro vydání nového posudku jsou stanoveny v §43 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách a počínají běžet dnem, kdy byl návrh na přezkoumání posudku podán. U většiny posudků činí tato lhůta 10 pracovních dnů, popřípadě 45 pracovních dnů, jedná-li se o posudek o nemoci z povolání či o posudek pro účely pracovnělékařských vztahů (pozbytí zdravotní způsobilosti z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání). 

2. Poskytovatel podanému návrhu nevyhoví. Je povinen spis postoupit spolu s Vašim návrhem na přezkum, příslušnou částí zdravotnické dokumentace, dalšími potřebnými podklady a svým stanoviskem příslušnému správnímu orgánu. Příslušným správním orgánem je krajský úřad. Ze zákona na to má následující lhůty: 10 pracovních dnů u posudků o zdravotní způsobilosti, 45 pracovních dnů u posudků o nemoci z povolání a 30 pracovních dnů v případě ostatních posudků. Příslušný správní orgán má pak 30 dnů na to, aby návrh zamítl, napadený lékařský posudek zrušil a případně ho vrátil lékaři k novému posouzení. 

To, že bylo Vašemu návrhu v plném rozsahu vyhověno, stejně tak jako skutečnost, že byl návrh postoupen krajskému úřadu, by Vám měl lékař v souladu se zákonem písemně oznámit. V případě, že tak lékař neučinil v zákonem stanovených lhůtách, obraťte se na krajský úřad a informujte ho o nečinnosti ze strany lékaře. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS