Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dotaz

Dobrý den, potřebuji poradit. Jsem po čtvrté operaci kolene (2.8 2017) a ošetřující lékař mi sdělil, že mám vydranou chrupavku na kost. Mám stále velké bolesti v koleni, které mi neumožnují vykovávat současnou práci. Situace je těžká, manželka na mateřské a já na nemocenské, potřebuji dále živit rodinu, hypotéku atd...Rok nemarodím, ale dle lékařů to už lepší nebude. Na Umělý kloub jsem moc mnladý. Můžete mi prosím poradit kam, nebo spíše na koho se obrátit a co v současné situaci dělat?

Děkuji za odpověd.

Zdenda

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jsme pouze právní poradna, nejsme schopni Váš dotaz posoudit z medicínského hlediska. Není tedy v našich možnostech posoudit, jaký další léčebný postup je možné ve Vašem případě zvolit. S touto částí dotazu se budete muset obrátit na specializovaného lékaře.

Co se týče právní stránky věci máte možnost, setrvat v dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) a pobírat nemocenské dávky nebo si požádat o invalidní důchod.

Dočasnou pracovní neschopnost a nárok na nemocenské dávky upravuje zákon o nemocenském pojištění. Nemocenské dávky náleží dočasně práce neschopnému po tzv. podpůrčí dobu. Ta začíná 15. kalendářním dnem dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) a trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku DPN. V dotaze uvádíte, že Vaše DPN ještě netrvá rok, proto máte možnost nadále setrvat v DPN a až do jejího uplynutí si nechat vyplácet nemocenské dávky. V případě vyčerpání 380 dní podpůrčí doby je možné, aby se nemocenské nadále vyplácelo, a to na základě žádosti pojištěnce. O této žádosti rozhoduje správa sociálního zabezpečení. Přičemž podpůrčí dobu lze prodloužit vždy na 3 měsíce až do její maximální délky, která činí 350 dní. 

Pokud se ale nepředpokládá, že by se Váš zdravotní stav zlepšil a Vy byste byl schopen vykonávat svou dosavadní práci, můžete si požádat o invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod vznikne splněním zákonem stanovených podmínek. Vedle invalidity se jedná o získání potřebné doby pojištění a nesplnění podmínek pro přiznání starobního důchodu. Žádost o invalidní důchod sepisuje se žadatelem příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. 

Dále v dotaze uvádíte, že Vaše manželka v současné době nepracuje a je na rodičovské dovolené. Nabízí se Vám tedy možnost zvážit, že byste na rodičovskou dovolenou nastoupil Vy. Záleží, zda by Vám Váš zdravotní stav umožnil starat se o Vaše dítě, zatímco by Vaše manželka nastoupila do zaměstnání.   

Další možností je požádat si o některou ze sociálních dávek. Může se jednat například o přídavky na dítě nebo příspěvek na bydlení. Přídavky na dítě i příspěvek na bydlení jsou poskytovány na základě zákona o státní sociální podpoře.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny vynásobený koeficientem 2,40. V případě nezaopatřených dětí do věku 6 let činí 500 Kč měsíčně. 

Příspěvek na bydlení pak slouží k tomu, aby rodina nemusela vydávat na bydlení více než 30% (v případě Prahy 35%) svých příjmů. Vztahuje se jak na vlastníky bytu, tak i na nájemce. Pří posuzování nároku na tuto dávku se vychází buď z reálných nákladů na bydlení (tedy z toho, co skutečně na bydlení vynakládáte) nebo z nákladů normativních (ty jsou stanoveny zákonem), vychází se vždy z těch, které jsou nižší. Poté zjistíme, kolik činí 30% Vašich příjmů. A pokud vynakládáte na bydlení více, pak podmínky splňujete.

Žádosti o tyto dávky se podávají ke krajské pobočce Úřadu práce, kde Vám bude poskytnuto více informací. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 
 

 

20.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS