Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví

velikost textu AA původní

Omezení / zbavení způsobilosti

Způsobilost k právním úkonům je schopnost vlastními úkony nabývat práv a povinností, neboli rozhodovat o věcech, které mají právní význam. Plné způsobilosti k právním úkonům nabývá člověk dosažením osmnácti let.  Pokud soud dospěje k závěru, že dospělá osoba není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, vůbec schopná činit právní úkony, zbaví ji způsobilosti k právním úkonům. Jestliže je dospělá osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo drog schopná činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost v určitém rozsahu omezí. Současně musí soud osobě, do jejíž způsobilosti zasáhl, jmenovat opatrovníka, který v daných záležitostech rozhoduje a jedná za ni.

Rozhodnutí o poskytování zdravotní péče jsou rovněž právní úkony. Proto jestliže je pacient zcela zbaven způsobilosti nebo je jeho způsobilost omezená ve věcech rozhodování o zdravotní péči, poskytuje za pacienta souhlas s léčbou jeho opatrovník.

Často kladené otázky

Jak se mohu bránit, pokud nesouhlasím se zbavením nebo omezením způsobilosti? zobrazit odpověď
Jak mám postupovat, pokud nesouhlasím s rozhodnutím svého opatrovníka ohledně zdravotní péče, která mi má být poskytována? zobrazit odpověď
Jaká jsou má práva v řízení o způsobilosti? zobrazit odpověď
Ke kterému soudu je možné podat návrh na navrácení způsobilosti k právním úkonům? zobrazit odpověď
Kdo může podat návrh na navrácení způsobilosti? zobrazit odpověď
Je možné, aby soud rozhodl o změně ze zbavení způsobilosti na omezení způsobilosti? zobrazit odpověď
Musí s navrácením způsobilosti souhlasit opatrovník? zobrazit odpověď
Jaká je role poskytovatele sociálních služeb v řízení o způsobilosti jejich klienta? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 29.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS