Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Znemožnění odeslání zdravotní dokumentace lékařem

Dobrý den,

moje doktorka doktorka mi odmítá zaslat po přechodu dokumentaci během měsíce k jinému lékaři. Sestra i doktorka mne vyhazují z ordinace, už rok bydlím jinde a i na žádost lékařky, kterou jsem sám dnes viděl, odmítám reagovat na předání dokumentace jinému lěkaři, nechce ani udělat scany.

Až dnes mi udělala kopie za poplatek bez dokladu, což je podvod. Žádám o vysvětlení této situace jako pacient mám nárok v případě vážného stavu na to, aby se můj lékař podíval do mé zdravotní dokumentace a poskytl mi tak požadovanou péči. 

 

Děkuji.

Jack

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká zdravotnické dokumentace, jejího převodu k nově zvolenému lékaři a nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Nejprve bychom se vyjádřili k předávání dokumentace nově zvolenému lékaři. To původní lékařce nedovoluje  vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Na základě ní má totiž každý poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ze znění Vašeho dotazu nám bohužel není jasné, zda se jedná o praktickou lékařku či nikoliv, budeme tedy předpokládat, že ano), ale také v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví povinnost uchovat zdravotnickou dokumentaci ještě po dobu 10 let od chvíle, kdy došlo ke změně registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta. V případě ostatní ambulantní péče, pak uchovací lhůta činí 5 let od posledního vyšetření pacienta.  

Originál je tedy povinna lékařka v souladu s právními předpisy uchovat. Neznamená to však, že nemá povinnost Vámi zvoleného lékaře informovat o Vašem zdravotním stavu. Je tedy možné po lékařce požadovat, aby Vám sepsala zprávu o dosavadním průběhu léčby a provedených zákrocích. Pokud by to pro Vašeho nového lékaře nebylo, za účelem úplného posouzení zdravotního stavu, dostačující, můžete využít svého práva a požádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a pořízení výpisů či kopií. Ty pak předáte nově zvolenému lékaři. Jistě kvůli ledvinám navštěvujete i nějakého specialistu, můžete tedy požádat o zprávu či kopii zdravotnické dokumentace také tohoto specialistu. 

Na základě zákona o zdravotních službách má totiž pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, pořizovat si z ní kopie a výpisy. Pokud Vám výpisy či kopie pořídí na vlastní náklad sama lékařka, pak může v souladu s §66 odst. 3 tohoto zákona požadovat úhradu nákladů. Jedná se však pouze o náklady spojené s pořízením, přičemž v souladu se zákonem musí mít tuto položku zahrnutou v ceníku umístěném na místě veřejně přístupném pacientům. V případě, že Vám naúčtovala lékařka více než na, co měla ze zákona nárok, příp. pokud nemá v čekárně umístěn ceník a v něm uvedenu tuto položku, došlo z její strany k bezdůvodnému obohacení a Vy jste neměl povinnost částku lékařce hradit. Požadujte tedy, aby Vám tuto úhradu vrátila. Uvádíte však, že Vám na platbu nevydala žádný doklad, bude tak pro Vás pravděpodobně velmi obtížné prokázat, že jste částku lékařce skutečně zaplatil, jelikož ona bude určitě tvrdit opak. 

Dále uvádíte, že Vám lékařka nechtěla umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace. Opět tak jednala v rozporu se zákonem o zdravotních službách. Ten uvádí, že neumožní-li lékař nahlédnout do zdravotnické dokumentace, nebo z ní nepořídí výpis či kopii, dopouští se přestupků, za které hrozí pokuta. Tu uděluje správní orgán, který poskytovateli vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Nepostupuje-li lékařka v souladu se zákonem, podejte na ni stížnost a upozorněte na její postup i na to, že se svým jednáním dopouští výše uvedených přestupků dle §117 zákona o zdravotních službách. Více o podávání stížností na lékaře naleznete na našich internetových stránkách zde.

Na poskytnutí neodkladné péče ohrožující život či zdraví máte samozřejmě nárok. V takovém případě je vždy na lékaři, jaký postup zvolí. Dovoluje-li to pacientův zdravotní stav, lékař vždy pacienta o prováděných zákrocích informuje. Nemusíte se tedy obávat, že by Vám nebyla poskytnuta náležitá odborná péče.  

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

20.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS