Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Změna pediatra a předání zdravotnické dokumentace dítěte

Dobrý den,

mám dítě narozené na konci dubna letošního roku. Z důvodu nedůvěry k současné pediatričce a také z důvodu přestěhování, jsem si zařídila pediatrii v místě nového bydliště. Ovšem současná pediatrička odmítá vydat dokumentaci dítěte nové lékařce z důvodu, že je dítě v její péči a nemá ještě první očkování. Má na toto právo? Děkuji

Tereza

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste se přestěhovala či plánujete změnu místa bydliště, je Vaše rozhodnutí ke změně praktického lékaře zcela pochopitelné.

Lékař ke kterému nově přecházíte, si však musí od Vašeho původního lékaře vyžádat zaslání zdravotnické dokumentace. Původní lékař má tedy povinnost kopii či výpis ze zdravotnické dokumentace na žádost zaslat.  Originál zdravotnické dokumentace je povinen po určitou dobu archivovat. Důvodem takto stanovené povinnosti je skutečnost, že nový lékař musí mít možnost plynule navázat na poskytování zdravotních služeb, což je obzvláště důležité u nově narozených dětí. 

Co se týče argumentu lékaře ohledně absence prvního očkování, lze odkázat na vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Zde se v § 4 odst. 1 uvádí, že "základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte (...)". Pokud byste se tedy přestěhovala v průběhu prvních devíti týdnů života Vašeho dítěte, neměl by se Váš původní lékař odvolávat na absenci očkování jakožto důvodu neposkytnutí zdravotnické dokumentace. Je pochopitelné, že po přestěhování se může očkování provést nový lékař v novém místě Vašeho bydliště.

Pokud by Váš původní lékař i nadále odmítal zaslat zdravotnickou dokumentaci novému lékaři, využijte svého práva nahlížet do zdravotní dokumentace svého dítěte. Můžete si z ní dělat kopie a výpisy, přičemž pořízené fotokopie můžete sama předat svému novému ošetřujícímu lékaři, aby mohl o Vaše dítě pečovat, než původní lékař zašle potřebné dokumenty. Případně se nového lékaře můžete zeptat jaké dokumenty, resp. fotokopie kterých dokumentů, bude v nejbližší době potřebovat, aby zajistil odborné poskytování zdravotní péče Vašemu nově narozenému dítěti.

V případě, že původní lékařka odmítne zaslat zdravotní dokumentaci, tak porušuje v úvodu uvedenou povinnost. Lékař, který tuto povinnost porušuje může být vyšetřován krajským úřadem v jehož správním obvodu se nachází dané zdravotnické zařízení (krajský úřad, který praktické lékařce udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Dále se můžete obrátit se stížností na Českou lékařskou komoru - zde naleznete informace o tom, jak tuto stížnost podat

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

6.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS