Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnická dokumentace

Dobrý den,

chtěla jsem zažádat o svoji ambulantní kartu u lékaře, který se o mne stará již 10 let. Obdržela jsem informaci, že mi může poskytnou kopii jen dokumentace za posledních 5 let, neboť starší záznamy jsou skartovány. Je tento postup správný, jak se mohu dostat ke starší dokumentaci? Děkuji za odpověď.

Marcela

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká uchování zdravotnické dokumentace ze strany lékaře. Tuto otázku upravuje vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Ta je účinná až od roku 2012, nicméně vyhláška předcházející uchovávání a skartaci upravovala obdobně. 

V uvedené vyhlášce je sice uvedeno, že skartace dokumentů probíhá jednou za 5 let, nicméně je potřeba uvést, od kdy tato 5letá lhůta začíná běžet. Příloha 2 předmětné vyhlášky uvádí, že vyřazováním zdravotnické dokumentace se rozumí posuzování a plánovitý výběr té zdravotnické dokumentace, která již nebude pro poskytování zdravotních služeb potřebná. V rámci tohoto výběru bude rozhodnuto, zda bude dokumentace po uplynutí doby uchování vyřazena a navržena ke zničení. Přičemž konkrétní uchovací dobu stanoví příloha 3 a před uplynutím této doby nesmí být zdravotnická dokumentace zničena!

V příloze 3, pak nalezneme zdravotní péči poskytovanou registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství,  v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví. U níž je stanoveno, že je povinností uchovat zdravotnickou dokumentaci ještě po dobu 10 let od chvíle, kdy došlo ke změně registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta. V případě ostatní ambulantní péče, je pak uchovací lhůta 5 let od posledního vyšetření pacienta.  

Pokud tak lékař neučiní, poruší tím svou zákonnou povinnost a dopustí se tím přestupku dle zákona o zdravotních službách. Za tento přestupek hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč. Přičemž tento přestupek na základě podnětu projedná správní orgán, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb - typicky se jedná o krajský úřad. 

Ze znění Vašeho dotazu dovozujeme, že v péči lékaře stále jste, proto není dán důvod ke skartaci zdravotnické dokumentace. Je totiž povinností lékaře dokumentaci uchovávat, a to po dobu 10 let v případě praktického lékaře, nebo 5 let v případě specialisty. Po uplynutí uchovací lhůty, pak nastupuje 5letá lhůta, po jejímž uplynutí je možné provést skartaci dokumentace. Z uvedeného tak vyplývá, že skartaci může provést praktický lékař nejdříve po uplynutí 15 let (za podmínky, že došlo ke změně lékaře či úmrtí pacienta) nebo specialista po 10 let od skončení léčby. Pokud však došlo ke skartaci dříve, k papírové dokumentaci už se bohužel nedostanete, ledaže byla dokumentace vedena také v elektronické podobě. Pokud Vám lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci poskytnout, stěžujte si na něj. Lékař se totiž neuchováním dokumentace dopustil porušení své zákonné povinnosti, za což mu může být udělena pokuta.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

22.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS