Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Žádost o invalidní důchod při evidenci léčení zpětně

Dobrý den, po mnoha letech jsem se odhodlala požádat o invalidní důchod.
Poslední roky je vše evidováno elektronicky, ovšem já se pohybovala po léčebnách od 14 let, tudíž 25 let zpět.
Jak mám postupovat v případě, že už vlastně evidence mého léčení "zmizela"
Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den.

Cris

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz rozdělíme do dvou částí, nejprve rozepíšeme postup, jak a na koho se s žádostí o invalidní důchod obrátit. Následně pak rozebereme problém chybějící zdravotní dokumentace.

Nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci při současném splnění následujících podmínek:

 1. nedosáhl ještě 65 let, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let a
 2. stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně
 3. získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 4. nesplnil podmínky na řádný starobní důchod
 5. nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán předčasný starobní důchod.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok,
 • od 20 let do 22 let jeden rok,
 • od 22 let do 24 let dva roky,
 • od 24 let do 26 let tři roky,
 • od 26 let do 28 let čtyři roky,
 • nad 28 let pět roků.
 • nad 38 let deset roků.

Všechny žádosti o důchod sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Kontaktní informace o jednotlivých správách sociálního zabezpečení naleznete zde.

Abyste mohli požádat o invalidní důchod, nepotřebujete doporučení od praktického lékaře. Stačí, když se s žádostí obrátíte na okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Jejich posudkový lékař následně prověří váš zdravotní stav.

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod se předkládá:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Další informace, které by vám mohly být nápomocny, naleznete zde na našem webu, případně přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Co se týče vaší zdravotnické dokumentace, je otázka nakolik vaši chybějící dokumentace bude posudkový lékař vyžadovat. Úkolem lékaře je zvážit dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Lékař tento stav posuzuje k současnému dni, tedy nemusí být nutně pro toto posouzení důvodné předkládat dokumentaci 14 let starou.

Je třeba uvést, že zdravotní dokumentace se musí u poskytovatele uchovávat, vždy po určitou dobu. Tyto doby se liší podle jednotlivých zákroků. Konkrétní dobu, po kterou se musí dokumentace uchovávat, naleznete v příloze č. 2 a hlavně příloze č. 3 vyhlášky o zdravotní dokumentaci. Tak například dokumentace o zdravotní péči poskytnuté v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování, včetně zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s ochranným léčením, se uchovává po dobu 100 let od data narození pacienta.

Možností, jak o dokumentaci přijít před uplynutím stanovené doby je pokud poskytovatel ukončil poskytování zdravotnických služeb. Ovšem podle § 59 zákona o zdravotnických službách tomu přechází výzva.

Jestliže tedy poskytovatel existuje, je pravděpodobné, že dokumentace stále u něj stále je, to se odvíjí od konkrétních zdravotních služeb, které vám byly poskytnuty.

S pozdravem,

Vaše Férová Nemocnice

 

22.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS