Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

vydání zdravotní dokumentace

Dobrý den,

můj tchán byl po zlomenině krčku a rehabilitaci poslán z léčebny dlouhodobě nemocných na psychyatrii. Sehnali jsme mu dům s pečovatelskou službou, kde vyžadují lékařskou zprávu o jeho stavu, ale ze strany psychiatrie není zájem o vydání. Jak máme postupovat?

Děkuji.

lulu

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká vydávání lékařských zpráv. Tato otázka je upravena zákonem o zdravotních službách.

Tento zákon stanoví, že je povinností lékaře předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách, a to pacientovi na jeho vyžádání. Vydání lékařské zprávy si může vyžádat také poskytovatel sociálních služeb (kterým by mohl být i Vámi zvolený dům s pečovatelskou službou), je-li to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Pokud by tak lékař nechtěl učinit, dopustil by se porušení zákona. Upozorněte jej tedy na to, jaké jsou jeho zákonné povinnosti, případně si stěžujte u jeho nadřízeného. Více o podávání stížnosti se dočtete na našich internetových stránkách zde.

Potřebné informace však můžete získat také tak, že si požádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a případně si z ní pořídíte výpis nebo kopii. Na nahlížení do zdravotnické dokumentace má ze zákona nárok sám pacient, jeho zákonný zástupce či opatrovník, popř. osoba pacientem určená. V souvislosti s nahlížením do zdravotnické dokumentace může poskytovatel požadovat uhrazení nákladů. Jejich výše však nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům,

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS