Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo zaměstnavatele na zdravotnickou dokumentaci

Dobrý den.
Měla bych ještě doplňující dotaz k předchozímu dotazu.
Zaměstnavatel dosud pojišťovně nenahlásil pojistnou událost (pracovní úraz). Na můj dotaz proč tak ještě zaměstnavatel neučinil, že prý až bude mít všechny náležitosti a veškeré dokumenty pohromadě. Takže i když bych chtěla lékařské zprávy doručit do pojišťovny sama, nejde to. Tím se u mě zvýšilo podezření, že zaměstnavatel chce nahlédnout do zdravotní dokumentace popřípadě si udělat kopie.
Jak tedy postupovat? Jaká je lhůta pro vyplnění lékařem formuláře "Zpráva o poškození zdraví (Bolestné)" a formuláře "Potvrzení lékaře o trvání pracovní neschopnosti v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání." a kteří lékaři jej vyplňují. Každý mě posílá od jednoho k druhému.
Děkuji.

 

Monika Sylva

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen nahlásit pracovní úraz na příslušné instituce (tedy pojišťovnu) a vést záznam o pracovním úrazu v knize úrazů. Tato povinnost vyplývá z § 105 zákoníku práce, viz zde. Pokud tak zaměstnavatel neučiní záznam o úrazu v evidenci knihy úrazů, může být sankcionován až do výše 1 000 000 Kč. Jestli záznam neodešle příslušným orgánům a institucím, může být sankcionován do výše 400 000 Kč, dle odstavců 2 a 1 zákona o inspekci práce. Viz zde.

Zaměstnavatel má pojišťovně nahlásit úraz a škodu jím způsobenou, jakmile to bude možné. Platí, že ji může oznámit až po ukončení léčení. Pro oznámení úrazu platí tříletá promlčecí doba, která začíná běžet rok po datu vzniku pojistné události. Nenahlásí-li zaměstnavatel pojišťovně pracovní úraz, může mu pojišťovna uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Co se týče práva zaměstnavatele nahlížet do Vaši zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní kopie. Je to možné pouze s Vaším souhlasem a nemůže být na Vás vynucován. Zaměstnavatel tedy nemá právo do vaší lékařské dokumentace nahlížet. Jste však povinni předložit výpis dokumentace z lékaři, který pro zaměstnavatele provozuje pracovně-lékařské služby.

Tento lékař ze zákona nesmí uvést zaměstnavateli diagnózu, pro kterou je pacient shledán dočasně práce neschopným. Naopak je povinen sdělit zaměstnavateli na jeho žádost místo pobytu a rozsah a dobu povolených vycházek.

Tématem lhůt pro vyplnění formulářů se detailně již zabývá jeden nedávný dotaz, ten naleznete zde. Ve věci potvrzení lékaře o trvání pracovní neschopnosti v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání, má vyplnit příslušné potvrzení lékař poskytující pracovně-lékařské služby.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

21.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS