Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo zaměstnavatele na zdravotnickou dokumentaci

Dobrý den, 


stal se mi pracovní úraz.


Zaměstnavatel mě oslovil se žádostí,že ke dni finální likvidace pracovního úrazu po mně bude chtít vyplněné dokumenty žádost o bolestné vyplněný lékařem, lékařskou zprávu o prvním ošetření lékařem po pracovním úrazu a potvrzení, že pracovní neschopnost byla v jediné přímé souvislosti s pracovním úrazem.

Zdůvodňuje to tím, že tyto dokumenty potřebuje zaměstnavatel pro pojišťovnu.Chci se zeptat, má zaměstnavatel na uvedené dokumenty právo? Domnívám se,že se chce zaměstnavatel nějak oklikou dostat k mojí zdravotní dokumentaci/záznamům.


Děkuji.
 

Monika Sylva

Odpověď:

Dobrý den,

jak zmiňujete, k citlivým osobním údajům o Vašem zdravotním stavu by neměl zaměstnavatel mít volný přístup bez Vašeho souhlasu. Na druhé straně zaměstnavatelé musí být ze zákona pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a jsou rovněž povinni dodat pojišťovně potřebné dokumenty, aby mohlo dojít k likvidaci pojistné události.

Povinnosti zaměstnavatele v případě pracovního úrazu jsou blíže stanoveny v nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, zaměstnavatel je povinen zaslat pro účely likvidace pojistných událostí záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn (viz §7a nařízení). Pojistnou událost hlásí zaměstnavatel pojišťovně přes vpisovací formulář hlášení o pojistné události.

Po nahlášení škody pojišťovna přiřadí pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. Likvidátor prostuduje všechny dokumenty obsažené ve spisu k pojistné události. Písemně se na Vašeho zaměstnavatele obrátí, pokud požaduje doplnit určité doklady. V případě, že se jedná o odškodnění za pracovní úraz, si pojišťovna zřejmě také vyžádá lékařské zprávy o ošetření, průběhu léčby, popř. hospitalizaci, doklady o nárocích poškozeného (např. bolestné) atd. Na základě těchto dokumentů se rozhodne o nároku a výši odškodnění zaměstnance.

Více o řešení škody u zákonného pojištění se dočtete zde. Formuláře pro konkrétní dokumenty, které bude pojišťovna pravděpodobně v určitých situacích požadovat můžete najít v sekci Formuláře.

Nároky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání uplatňuje poškozený zaměstnanec u zaměstnavatele, který je předá pojišťovně k dalšímu řešení. Poškozený zaměstnanec se na průběh řešení pojistné události musí informovat u svého zaměstnavatele. Pouze u dlouhodobě pojišťovnou vyplácených nároků (renty, výživy pozůstalých) již komunikuje pojišťovna s poškozeným, popř. pozůstalými.

Je nepochybně i právem odškodňujícího subjektu (zaměstnavatele) mít relevantní informace o aktuálním zdravotním stavu zaměstnance pro rozhodnutí, zda nárok na odškodnění zaměstnanci náleží. Je také ve Vašem vlastním zájmu, aby veškeré potřebné dokumenty byly předány komerční pojišťovně. 

Ve Vašem případě, pokud se domníváte, že zaměstnavatel by tak získal přístup k citlivým informacím,  Vám doporučujeme se pokusit zjistit od zaměstnavatele číslo škodné události, pod kterou je vedena u pojišťovny a požadované dokumenty můžete do pojišťovny doručit sama.

Na webových stránkách Kooperativy ve výše zmíněné sekci Formuláře naleznete formulář pro Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti PN s pracovním úrazem, Posudek o bolestném a další.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

13.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS