Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

porušení lékařského tajemství a snižování bodů

Dobrý den,

nedávno jsem byla u psychologa a psychiatra. Dělali mi různé testy, mezi ně patřil také IQ test. Pan doktor mě nechal, abych si ten test sama vyhodnotila. Tam mi vyšlo 135, do posudku potom napsal 127 a v konečné dokumentaci mám 119. A navíc k panu doktorovi chodí moje kamarádka, ta se ho na mě zeptala a On jí řekl většinu výsledků, čímž předpokládám porušil lékařské tajemství, co s tím?

barunka

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se skládá ze dvou částí, jednak lékařského tajemství, jednak pravdivosti zdravotní dokumentace.

Zdravotní dokumentace musí být vedena pravdivě, čitelně a srozumitelně a to jednak podle § 54 odst. 2 zákona o zdravotních službách a jednak podle obecné úpravy zpracování osobních údajů. Zdravotní dokumentace musí tedy být vedena pravdivě. V případě, že dokumentace není vedena řádně, máte nárok požadovat její nápravu.

První možností je podat dle zákona o zdravotních službách stížnost. Ta se podává poskytovateli zdravotních služeb. Ve stížnosti je třeba popsat skutkový stav, uvést v čem spatřujete neodborné jednání (zejména uvedení nepravdivých informací ve zdravotnické dokumentaci).

K podání stížnosti můžete využít vzor, který je ke stažení na našich webových stránkách. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů.

Další možnosti, pokud nebudete se zpracováním stížnosti spokojeni, jsou podrobně zpracovány v odpovědi na podobný dotaz - zde.

Dalším bodem je porušení lékařského tajemství. Jedná se o vaše osobní informace, jako takové mají být chráněny lékařským tajemstvím. Zdravotní pracovníci a ostatní osoby jsou vázány mlčenlivostí, jestliže přijde do kontaktu s údaji o pacientovi na základě zákonného zmocnění.

Informace mohou být poskytovány pouze se souhlasem pacienta. Bez jeho souhlasu může zdravotnický pracovník poskytnout informace, jen pokud je v důležitém veřejném zájmu nadřízeným orgánem zbaven mlčenlivosti nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Informace o pacientovi jsou tak poskytovány například národním zdravotním registrům. Tím, že lékař sdělil vaší kamarádce informace o vaší zdravotní dokumentaci, porušil lékařské tajemství.

Jakožto pacient si v tomto případě může stěžovat nadřízenému lékaře, případně podat stížnost ke zřizovateli zdravotnického zařízení, České lékařské komoře. Další možností je domáhat se zadostiučinění podáním žaloby na ochranu osobnosti, popřípadě došlo-li ke škodě, domáhat se soudně odškodnění. Porušením povinnosti mlčenlivosti je možno také spáchat přestupek nebo dokonce i trestný čin.

 

S pozdravem,

 

Vaše Férová nemocnice

 

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS