Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Omezení přístupu k dokumentaci

Dobrý den, pediatr mi omezuje přístup k dokumentaci dítěte. Že nemá čas, na výzvy nereaguje, při osobním návštěvě nemá čas a zabouchne dveře. Přecházíme jinam, ale já chci nutně kopii dokumentace. Co s ní? A mám právo na kopii i v případě, že jsem už u jiného lékaře, ale tam ještě dokumentace nedoputovala. Díky.
 

Mirek

Odpověď:

Dobrý den,

problematiku zdravotnické dokumentace řeší zákon o zdravotních službách v ustanovení §54. Ten uvádí, že zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. Mezi ně patří mimo jiné to, že výstupy ze zdravotnické dokumentace půjde převést do listinné podoby autorizovanou konverzí dokumentů.

Dále sám zákon  zdravotních službách, konkrétně v ustanovení §65 stanovuje, které osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy či kopie. Na prvním místě tu je samozřejmě pacient.

Zákon také stanoví, že pokud lékař není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace, a to do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit a pořízením kopie v tomto případě nemůže lékař požadovat finanční úhradu. Naopak úhradu za výpis nebo kopii, ale jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením, může lékař požadovat, pokud dokumentaci pacientovi zpřístupnil a on si výpis nebo kopii nepořídil vlastními prostředky na místě (například vyfocením telefonem).

Co se týká odmítnutí zpřístupnění zdravotnické dokumentace, pokud Vám uplynula lhůta 30 dní, pokuste se lékaře kontaktovat znovu a znovu si vyžádat vydání dokumentace. Odmítnout zpřístupnit zdravotnickou dokumentaci oprávněným osobám jako celek možné není. Pokud se tedy domníváte, že Vám byl neprávem odepřen přístup ke zdravotnické dokumentaci, můžete na jejich postup podat stížnost či se stížností obrátit na příslušný krajský úřad. Ten může poskytovateli uložit za porušení této povinnosti pokutu do výše 500.000,- Kč anebo je možné se bránit také podáním žaloby k soudu.

V případě změny ošetřujícího lékaře jako ve Vašem případě, je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotní dokumentace či kopií zdravotní dokumentace celé. Naopak originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl putovat s pacientem k novému lékaři, neboť předešlé zdravotnické zařízení má povinnost tuto dokumentaci uchovat. Zákon nestanoví lékaři žádnou lhůtu k tomu, aby informace předal, ale samozřejmě by se mělo dít bezodkladně.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

31.5.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS