Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

NZIS vs. Pacient.

Dobrý den,

v "Často kladených otázkách" jsem se dozvěděl, že lékaři vytvářejí záznamy o pacientovi v Národním zdravotním informačním systému.

Pokud jsem porozuměl správně, tak s tímto záznamem může byt obeznámen každý lékař, na kterého se jako pacient obrátím.

V této souvislosti mám dvě otázky.

1). Opravdu je to tak a záznamy o celé mé zdravotní historii může nastudovat kterýkoliv lékař, na kterého se jako pacient obrátím ?

2). Mohu-li já, jako pacient vidět tyto záznamy o sobě také, případně je nastudovat a z NZIS pořídit kopii ?

Předem děkují za odpověď.

czrua

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká NZIS, neboli Národního zdravotnického informačního systému, který je upraven zákonem o zdravotních službách

V uvedeném zákoně nalezneme, k čemu je předmětný informační systém určen. Jedná se o zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jiných zdravotnických pracovníků a o celkové ekonomice zdravotnictví včetně úhrad léčby ze strany zdravotních pojišťoven. Jeho úkolem je tak zejména statické zjišťování a poskytování údajů pro nejrůznější studie a vyhodnocování. Přičemž se posuzuje stav, kvalita a dostupnost poskytovaných služeb. Využívají se k tomu údaje dostupné v nejrůznějších registrech, může se jednat např. o Národní registr poskytovatelů, zdravotnických pracovníků, hrazených zdravotních služeb, nemocí z povolání, reprodukčního zdraví, kloubních náhrad, kardiovaskulárních operací a celá řada dalších. 

Příkladem výstupu z údajů v NZIS může být předpokládaný stav personálních kapacit ve zdravotnictví, optimalizace léčebných postupů či sledování ukazatelů zdraví obyvatelstva. Shromažďuje tak především demografické údaje související s oblastí zdravotnictví se zaměřením na specifická onemocnění či zákroky. 

Údaje, které jsou do NZIS poskytovány bývají v rámci výstupů anonymizovány, a to tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétního pacienta. Poskytovatelé zdravotních služeb se tak k Vašim osobním údajům nedostanou. Stejně tak, ale ani Vy nemůžete žádat o výpis či kopii, nejedná se totiž o zdravotnickou dokumentaci pacientů, ale převážně o statistické údaje. Anonymizace se týká jednak údajů získaných v současnosti, ale také zpětně údajů, které již v tomto systému jsou z minulosti. 

NZIS vede Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, který je povinen postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nemusíte se tedy obávat, že by jakékoliv údaje, které by se týkaly Vaší osoby, mohly být, jakkoliv zneužity.

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že informace z NZIS neslouží lékařům, za účelem zjišťování zdravotního stavu pacienta. Jedná se především o shromažďování statistických údajů o celkovém stavu obyvatelstva a kvalitě zdravotnictví. Lékaři si tak údaje nastudovat nemohou, stejně tak si je nemůže nastudovat ani Vy. Tyto údaje totiž k tomuto účelu neslouží a překážkou je taktéž jejich anonymizace, zabraňující určení konkrétního pacienta, jehož by se mohly týkat. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

21.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS