Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na zprávy z psychoterapie

Dobrý den, účastnil jsem se skupinové psychoterapie a psychoterapeut mi odmítl vydat zprávu pro praktického lékaře (tedy nabízí, že ji pošle praktickému lékaři, ale rád bych toto zprávu sám viděl a praktického lékaře nyní ani nemám). Odůvodnil to tím, že:
- v případě psychoterapie zákon nestanoví povinnost vydat zprávu pacientovi na jeho žádost
- ve zprávě jsou informace o jiných účastnících skupinové terapie
- není tam nic, co bych nevěděl

Opravdu mi ji nemusí vydat? Tato zprava pak není součástí mé dokumentace, do které mám právo nahlížet?

Nejde o to, že by hrozilo, že bych si třeba kvůli tomu ublížil.

Děkuji.

Hejkal

Odpověď:

Dobrý den,

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

V rovině nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, platí, že pacient má právo do své zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si z ní kopie a výpisy. Tato zásada je uvedena v ustanovení § 65 zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách.

V písmeně A) odstavce 1 se konkrétně zmiňuje i psychoterapeutická léčba a právo pacienta na informace o ní (nahlížet do dokumentace, pořizovat si kopie a výpisy a informovat se o postupech léčby). 

Tato zásada je i kodifikována v Úmluvě o biomedicíně. Konkrétně v čl. 10 odst. 2 je uvedeno: „Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat“.

Je tedy i zde uvedeno, že máte právo na informace o vašem zdravotním stavu. Tedy i nahlížet.

Problematické ovšem je, že ve zprávě jsou i informace o jiných účastnících skupinové terapie. Mají právo na ochranu informací o svém zdraví (čl. 10 odst. 1 Úmluvy o biomedicíně). Tím je do značné míry omezeno právo na přístup k informacím v zdravotní dokumentaci. Proto podle druhé poloviny § 65: „...může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů

Máte tedy právo se s informacemi seznámit, případně si pořídit kopie, ovšem jen v rozsahu, kterým se nezasáhne do práv třetích osob na ochranu osobních údajů.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6618. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

24.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS