Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dokumentace

Dobrý den,

chtěla bych se otce jsem od svých 7 let viděla jen 3 x do mých 21 let. Před rokem si sám vzal život. Mám ho normálně v rodném listě mám i úmrtní list. chtěla jsem se zeptat, kam se mohu obrátit nebo jak mám postupovat ohledně jeho zdravotní dokumentace. Nevím žádné rodinné anamnézy z jeho strany. Máma ví jen že měl problémy se srdcem a psychické, kterých se obavám nejvíce, protože trpim depresemi, a tak bych ráda věděla, zda-li je vůbec možné zjistit, na co trpěl a zda-li je to vůbec možné nevím ani jakého měl obvodního lékaře a zda-li on bude mít ještě dokumentaci když už není.

Děkuji mockrát za odpověď..

Veronika

Odpověď:

Dobrý den,

nejdříve Vám odpovíme na ty nejjednodušší otázky: obvykle se zdravotní dokumentace uchovává po dobu 10 let podle vyhlášky 98/2012 Sb., takže by ji obvodní lékař Vašeho otce mít měl – na něj byste se měla tedy měla obrátit. Co se týče dokazování Vaše příbuzenského vztahu s otcem, rodný list je naprosto vyhovující. Pro komunikaci s lékaři či zdravotnickými zařízeními bude třeba pořídit jeho úředně ověřenou kopii.

Co se týče nalezení otcova obvodního lékaře, nejlepší a nejjednodušší možností by bylo, kdybyste znala člověka, který byl Vašemu otci blízký a věděl, jakého měl obvodního lékaře. Pokud nikoho takového neznáte, bohužel se budete muset vydat obtížnější cestou.

V České republice existuje Národní zdravotnický registr, který spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tento registr se dělí na 12 kategorií. Nejdříve bychom Vám doporučili obrátit se přímo na ministerstvo s žádostí o informace z registrů bez toho, aniž byste konkrétně uvedla, ve kterém registru by měly být informace hledány. Ve své žádosti budete muset doložit příbuzenský vztah k Vašemu otci, což nejlépe prokážete úředně ověřenou kopií rodného listu.

Vzor žádosti o kopii dokumentace

V případě, že by Vám ministerstvo nevyhovělo, bylo by třeba obrátit se na jednotlivé, Vámi zvolené registry (odkaz na jejich stránky zde):

 1. Národní onkologický registr
 2. Národní registr hospitalizovaných
 3. Národní registr reprodukčního zdraví
 4. Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí
 5. Národní registr kloubních náhrad
 6. Národní registr nemocí z povolání
 7. Národní registr uživatelů drog
 8. Národní registr úrazů
 9. Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve
 10. Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
 11. Národní diabetologický registr
 12. Národní registr intenzivní péče

V případě, že by se Vám nepovedlo zjistit obvodního lékaře přes tyto registry, existuje možnost obrátit se na zdravotní pojišťovnu Vašeho otce. Pokud byste jeho pojišťovnu neznala, můžete se obrátit na Centrální registr pojištěnců, který spravuje Veřejná zdravotní pojišťovna, bližší informace najdete zde. Jsou v něm uvedeny tyto údaje: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa pobytu, datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny. S další žádostí byste se tedy musela obrátit na ni.

Každá pojišťovna má záznamy ve formě osobního účtu pojištěnce, kde je například přehled výdajů na hrazené služby atd. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna bez zbytečného odkladu poskytnout formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za pojištěnce. Zákon přímo neupravuje, zda má na tento výpis nárok i osoba příbuzná, nicméně dovozujeme, že postup bude stejný, jako při nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Dalším způsobem, jak zjistit jméno obvodního lékaře, je informování se na matrice města, ve kterém Váš otec žil. Úmrtí osoby totiž hlásí buď osoby příbuzné, nebo právě obvodní lékař. V souvislosti s tím, že si Váš otec vzal život sám, by bylo možné žádat informace o úmrtí na Policii ČR.

V případě, že zjistíte otcova ošetřujícího lékaře, máte na nahlížení do jeho zdravotní dokumentaci jako osoba blízká ze zákona nárok podle § 65 odst. 1 písm. c), ovšem existuje zde i možnost, že Váš otec před smrtí vyloučil některé své příbuzné z práva na nahlížení do jeho zdravotní dokumentace podle § 33 odst. 1. Tehdy by Vám byly tyto informace poskytnuty jedině v případě, že by to bylo v zájmu ochrany Vašeho zdraví, nebo zdraví další osoby. Jelikož v dotaze uvádíte možné psychické poruchy, byly by Vám potřebné informace pravděpodobně poskytnuty i v případě, že by Váš otec zákaz vyslovil. Byly by však poskytnuty pouze v omezeném rozsahu. Budeme tedy doufat, že Váš otec takovýto zákaz nevyslovil. V případě, že Váš otec takový zákaz vyslovil, naleznete potřebné informace zde: http://www.ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/zdravotnicka-dokumentace-a-lekarske-tajemstvi-26/n-umrti---zprava--6308.html

Doufáme, že Vám naše odpověď pomohla a přejeme Vám hodně štěstí a úspěch v hledání.

S pozdravem,
Vaše Férová nemocnice

 

 

25.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS