Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přeložení pacienta při vědomí ale se ztrátou paměti

Dobrý den,

je možné přeložení pacienta při vědomí ale se ztrátou paměti kvůli silnému otřesu mozku? Nemůže mluvit kvůli provedené tracheostomii, když byl v bezvědomí. Nemůže se hýbat, ochablé svalstvo ležel skoro dva měsíce v bezvědomí. Byl hospitalizován ka dobře se oněj starali, ale ted je ve spádové nemocnici. Kde jsou podmínky velmi špatné.Je možné ho odvést někam jinam?

Macunda

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká převozu pacienta do jiného zdravotnického zařízení.

Ze zákona o zdravotních službách vyplývá, že pacient má právo zvolit si takového poskytovatele zdravotních služeb, který bude odpovídat jeho zdravotním potřebám. Pokud tedy nejste s poskytovanými službami ve spádové nemocnic spokojeni, máte právo zvolit si zařízení jiné. Ať už se jedná o zařízení, se kterým jste byli již v minulosti spokojeni, nebo o, kterém se domníváte, že bude pro pacienta vhodnější. 

Může se ale stát, že poskytovatel, kterého si pacient vybere, odmítne pacienta do péče přijmout. Přičemž tak může učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jedná se o případy, kdy by:

- přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení (došlo by ke snížení kvality a bezpečnosti služeb poskytovaných pacientům), přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení – typicky se právě jedná o nedostatek volných míst 

- vzdálenost bydliště od místa poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecného lékařství neumožňovala návštěvní služby

- pacient nebyl pojištěncem zdravotní pojišťovny, s níž má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu.

Z jiných důvodů nesmí být přijetí pacienta do péče odmítnuto. Uvedené důvody se také netýkají situace, kdy by bylo třeba pacientovi poskytnout neodkladnou péči nebo je-li to nezbytné s ohledem na ochranu veřejného zdraví. V takovém případě musí zdravotnické zařízení péči poskytnout. 

O odmítnutí přijetí do péče z výše stanovených důvodů rozhoduje poskytovatel. Ze zákona má pak povinnost vydat pacientovi písemnou zprávu, v níž uvede důvody odmítnutí. 

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že na jedné straně je právem pacienta zvolit si poskytovatele zdravotních služeb. Avšak na straně druhé má rovněž poskytovatel právo pacienta odmítnout. Může tak ale učinit pouze ze zákonem vymezených důvodů a má povinnost o tom odmítnutému pacientovi vydat zprávu. Můžete se tak obrátit na některá zdravotnická zařízení s dotazem, zda by bylo možné u nich pacienta hospitalizovat.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

14.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS