Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Porušení mlčenlivosti a poskytování údajů

Dobrý den,

psychiatr, u kterého mě objednala lékařka zaměstnavatele (která mě u něj objednala před tím, než mě vůbec viděla, mluvila se mnou a neměla ani výpis od mého obvodního lékaře), jí poslal výsledky vyšetření na její žádost i přes to, že při poslední konzultaci s ním mi bylo sděleno, že není oprávněn nic takového poskytnout bez mého souhlasu a taktéž ani já od něj nemám žádný písemný výsledek vyšetření a máme předběžně domluvenou další schůzku. Na základě tohoto posudku můžou být ohrožena má práva, co se týče nástupu zpět do práce, kde v podstatě docházelo ze strany zaměstnavatele k psychologické šikaně vůči mé osobě. Rád bych se tedy poptal na možnosti bránit se či odmítnout navštívení pracovně lékařské prohlídky. 

Smajlik

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jde o Váš dotaz k mlčenlivosti a jejímu možnému porušení, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ji upravuje následovně. Obecně (dle § 51 odstavce 1 tohoto zákona) platí, že je poskytovatel zdravotních služeb (tedy ve Vašem případu lékař-psychiatr) povinen zachovat mlčenlivost, o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl právě v souvislosti s tím, že Vám poskytoval zdravotní služby (vyšetřoval Vás atd.). Podle odstavce 2 písmena a) téhož ustanovení však o porušení mlčenlivosti nejde, pokud se mají předávat informace, které jsou nezbytné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb. Jinými slovy, pokud Vás lékařka zaměstnavatele objednala u psychiatra, bylo tomu proto, aby od něj získala informace o Vašem psychickém stavu (na který se jako obvodní lékařka nespecializuje), a tudíž kvůli Vaší diagnostice a následné zprávě pro zaměstnavatele ohledně Vaší pracovní způsobilosti od psychiatra potřebuje tato lékařka obdržet zprávu o Vašem stavu. Na základě výše zmíněného ustanovení má lékařka podle zákona právo na předání těchto informací, přičemž k tomu není vyžadován Váš souhlas.

Na výše uvedené dále navazuje ustanovení § 65 téhož zákona týkající se nahlížení do zdravotnické dokumentace. Dle odst. 2 písm. a) mohou bez souhlasu pacienta v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace nahlížet (pokud je to v zájmu pacienta nebo je to potřebné pro účely, které vyplývají z tohoto zákona či jiných právních předpisů) osoby, které jsou způsobilé k výkonu zdravotnického povolání (tedy lékaři ve Vašem případu), a to v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Konkrétněji dle písmena f) tak mohou činit taktéž osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání, aby mohly posuzovat zdravotní stav (mimo jiné) pro zaměstnanost, což je Váš případ. Pokud je tedy podle lékařky zaměstnavatele nutná prohlídka u psychiatra v rámci zjištění Vašeho zdravotního stavu pro účely zaměstnání, bude mít lékařka zaměstnavatele právo nahlížet do dokumentů psychiatrem poskytnutých.

Podle výše zmíněného má lékařka zaměstnavatele právo na sdělení výsledků vyšetření od psychiatra, když sama tuto prohlídku u něj iniciovala v rámci zjišťování Vašeho zdravotního stavu.

K odpovědi na Vaši druhou otázku bychom Vás rádi upozornili na fakt, že podle § 56 zákona o specifických zdravotních službách jste povinen podrobit se pracovně lékařské prohlídce u lékařky Vašeho zaměstnavatele. Pokud byste se prohlídce bránil, mohlo by to být hodnoceno jako porušení povinností, které Vám jako zaměstnanci vyplývají z výše uvedeného zákona o specifických zdravotních službách (respektive i ze zákoníku práce - povinnost podrobit se pracovnělékařským prohlídkám dle § 108 odstavec 4 písmeno b).  V souvislosti s tím, jak velké porušení by to zaměstnavatelem bylo shledáno, mohl byste z jeho strany čelit například napomenutí , ovšem také by mohlo přicházet v úvahu skončení Vašeho pracovního poměru (obojí dle zákoníku práce).  Podle § 43 odst. 6 zákona o specifických zdravotních službách byste pak mohl být považován za zdravotně nezpůsobilého k práci jako důsledek toho, že jste se pracovně lékařské prohlídce nepodrobil. To by pro Vás mohlo znamenat výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele na základě zákoníku práce (kvůli tomu, že již nejste považován za zdravotně způsobilého). 

 

Závěrem si dovolíme shrnout, co pro Vás z této situace plyne:

1. K porušení mlčenivosti ze strany psychiatra vůči lékařce zaměstnavatele nedošlo.

2. Doporučujeme Vám dostavit se na pracovnělékařskou prohlídku, jinak Vám hrozí sankce ze strany zaměstnavatele, které by mohly vyústit až ve výpověď vůči Vaší osobě. 

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice 

6.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS