Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Poplatek za pozdní příchod

Dobrý den,


dnes na zubním středisku jsem vyplňovala znovu papíry (dotazník a smluvní podmínky) kvůli tomu, že se blíží nový rok. Samozřejmě chtěli podepsat, že jsem byla seznámena s provozním řádem (což jsem samozřejmě nebyla). Také tam měli odstavec, že pokud nepřijdu na prohlídku, když se objednám, tak si za každých 15 minut budou účtovat 150 Kč. Myslím, že pokud je ten zubař podnikatel soukromník a tedy vůbec nečerpá z veřejného pojištění, může si to takto dát. Pakliže ale čerpá, a i když to nemusí být fér, když někdo nepřijde, atp. na takové pokuty nemá nárok. Mýlím se? A může mne odmítnout přijmout, když s tímto nesouhlasím?

A pokud bych tohle podepsala (jakože nikoliv), mohl by to opravdu nějak úspěšně vymáhat? Známe něco takového?

Aneta

Odpověď:

Dobrý den,

podobná praxe je u lékařů, zejména zubařů čím dál častější, je legální, avšak problematická. Zda lékař poskytuje zdravotní služby bez smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou nebo s ním však na problematiku nemá vliv. Doporučuji Vám přečíst si stanovisko České stomatologické komory k podobným pokutám z roku 2009 dostupné zde, která zubaře od ukládání "pokut" odrazuje. V současné době je však již účinný nový Občanský zákoník, dle kterého je zdravotní péče smluvním vztahem a jiná je také úprava smluvních pokut.

Ve vztahu k lékaři poskytujícímu zdravotní službu jste slabší stranou, ujednání o smluvní pokutě by tedy nemělo být součástí všeobecných podmínek, ale mělo by být zvlášť. Pokud akceptujete smluvní pokutu, vzniká zubaři nárok na její vymáhání při naplnění podmínek pro její uložení. Zákon nestanoví nutnost uzavřít takovou smlouvu písemně. Stačí, že smluvní podmínky znáte a akceptujete je.

Pokud s takovými smluvními podmínkami nesouhlasíte a zubaři to sdělíte, nemá právo po vás smluvní pokutu vyžadovat, neboť jednostranné uložení smluvní pokuty je nepřípustné. Za zpoždění nebo zameškaný a neomluvený termín prohlídky by si mohl zubař účtovat maximálně náhradu škody, kterou by musel přesně vyčíslit a prokázat Vaše zavinění a souvislost mezi zaviněním a vznikem škody,  což je poměrně komplikované. Domníváme se, že neakceptace smluvní pokuty z Vaší strany nezakládá právo zubaře vás nepřijmout k vyšetření nebo vyloučit z registru pacientů. Podmínky, kdy může zubař odmítnout pacienta jsou poměrně přísné (např. pro kapacitní důvody, nebo pro závažné porušování vnitřního řádu) a pokud je poruší, dopouští se přestupku a hrozí mu pokuta (příslušná ustanovení zákona o zdravotních službách zde).

Pro shrnutí tedy: Pokud na podmínky přistoupíte, zubař má právo smluvní pokutu požadovat tak, jak bylo ujednáno. Pokud na smluvní podmínky nepřistoupíte, může po vás zubař jednostranně požadovat v případě nedodržení termínu prohlídky náhradu škody/ušlý zisk, ten musí být ale přesně vyčíslený a odůvodněný. Pokud by Vás zubař nechtěl pro nesouhlas se smluvní pokutou přijmout nebo by Vás chtěl vyloučit z registru, namítněte rozpor se zákonem (§ 48 zákona o zdravotních službách).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

8.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS