Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

nemožnost přeložení na jiné oddělení ve stejné nemocnici

Dobrý den,

maminka měla před několika dny nehodu na kole, po převozu do nemocnice a příjmu na chirurgické oddělení zjištěno poškození několika obratlů (vztahujících se k rukou), otřes míchy, nějaké drobné ošetření v podobě šití. Od začátku nehody pociťuje silnou bolest rukou od loktů až po konečky prstů, dále velmi silné pálení jako po opaření vodou, silná bolest při vystavení chladnějšímu vzduchu, v podstatě nemůže vůbec hýbat celými rukami (zápěstí, dlaň, prsty). Rentgen rukou ji byl proveden až 3. den po úrazu s výsledkem, že po stránce kostí OK. Dnes 4. den hospitalizace jí bylo oznámeno, že po stránce chirurgické pro ni již v nemocnici nemohou nic udělat a je propuštěna domů. Nadále si má najít neurologa a problém s končetinami má s ním řešit sama. Požádala jestli může být tedy přeložena ve stejné nemocnici na odd. neurologické, to jí bylo chirurgií zamítnuto, že je pro ně "vyléčena" a přesun mezi odd. není možný.

Je opravdu takový přístup normální a není možný přesun ve stejné nemocnici při hospitalizovaném pacientovi na jiné odd.?

Děkuji.

Josef

Odpověď:

Dobrý den,

o přeložení v rámci nemocnice rozhoduje ošetřující lékař, který překlad domlouvá a dále obstarává. V rámci tohoto postupu sepíše dosavadní postup v léčbě a zkompletuje pacietovu zdravotnickou dokumentaci. Pacient je pak přepraven na předem přichystané volné lůžko na jiném oddělení.

Záleží tedy na posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem. Právní předpisy neukládají lékaři povinnost o přeložení rozhodnout. Daná situace se dá ale posoudit obecně jako posyktování zdravotnických služeb, které má být podle §28 odst. 2 zákona o zdravotních službách poskytováno na náležité odborné úrovni a ukočení poskytování zdravotních služeb je možné pouze na základě zákonných důvodů, které stanovuje §48 odst. 2 zákona o zdravotních službách.

Těmito důvody jsou například: prokazatelné předání pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, pominutí důvodů pro poskytování zdravotních služeb nebo nesouhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb.

Dle Vašeho dotazu soudíme, že lékař byl přesvědčen, že pominuly důvody, proč byla Vaše maminka hospitalizovaná. Jelikož jsme pouze právní poradna, nedokážeme posoudit, zda je úsudek lékaře správný. Pokud na oddělení nejsou schopni Vaši maminku dále léčit chirurgicky, důvody hospitalizace již opravdu nejsou. Dále je opět na uvážení lékaře, jak vyhodnoutí související problémy a rozhodne o dalším postupu.  

Nicméně i tak můžete po lékaři požadovat písemná doporučení k dalším specialistům (v tomto případě neurologovi). Podle §47 odst. 5 zákona o zdravotních službách  je poskytovatel, který pacienta přijal do péče, povinen, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, předat mu písemné doporučení k poskytnutí příslušné specializované ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče. (Součástí doporučení je písemné odůvodnění a důležité informace týkající se zdravotního stavu pacienta, včetně výsledků provedených vyšetření a informace o dosud provedené léčbě.) Podle Vašeho popisu máte na doporučení od lékaře nárok.

Co se týče případného odmítnutí přijetí do péče, to je možné jen podle § 48 odst 1. tehdy, jestliže bylo překročeno únosné pracovní zatížení zdravotního zařízení, tak že by nebylo schopno zajistit kvalitní péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno. Dálším důvodem může být, že pacient není pojištěncem pojišťovny, která má uzavřenou s daným poskytovatelem smlouvu. 

Doporučujeme Vám tedy vyžádat si doporučení od ošetřujícího lékaře na chirurgii a dále se samostatně obrátit na neurologii.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

29.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS