Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nemoc z povolání

Dobrý den,

v roce 2005 mi jako bývalému horníkovi byla přiznána choroba z povolání, v roce 2005 jsem absolvoval výstupní prohlídku k uznání choroby. Bylo mi sděleno, že už se na pracovním lékařství neuvidíme a že prohlídka je výstupní a konečná a od té doby jsem zván co dva roky na kontrolu. Nevadilo by mi to, ale po letošní kontrole jsem byl předán do jiného okresu. Hlavní, co mne zajímá, je, že hodně mých známých, co byli vyřazeni na chorobu z povolání, stejně jako já, nikde zvaní ještě nebyli. A ještě jeden známý na kontrolu nešel a už je to rok a nic se neděje. Jak je možné, že někdo chodí a někdo nemusí? Je vůbec kontrola co dva roky povinná? Děkuji Vám za odpověď. 

Odpověď:

Dobrý den,

skončením pracovního poměru mezi Vámi a Vaším bývalým zaměstnavatelem zanikla práva a povinnosti, která mezi Vámi dle zákoníku práce (a případně pracovní smlouvy) existovala.

Jednou z těchto povinností (v rámci trvání pracovního poměru) je dle § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce povinnost podrobit se pracovně lékařským prohlídkám – dle § 9 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb. do těchto prohlídek spadá též výstupní lékařská prohlídka, která se činí v souvislosti s ukončením pracovního vztahu (Váš případ).  Jak jste sám uvedl, po této výstupní prohlídce skončil Váš pracovní poměr – zanikla tedy práva a povinnosti z něho plynoucí a výstupní prohlídka tak byla Vaší poslední lékařskou prohlídkou v rámci trvání pracovního poměru.

Proto se domníváme, že jste v současné době zván na lékařské kontroly nikoliv v souvislosti s Vaším skončeným pracovním poměrem, nýbrž v souvislosti kontroly Vašeho zdravotního stavu běžným lékařským střediskem. Je tomu tak z důvodu, že při výstupní prohlídce Vám byla zjištěna nemoc z povolání (kterou je třeba kontrolovat či léčit i po skončení Vašeho pracovního poměru, a to jednoduše z důvodu ochrany Vašeho zdraví). V takovém případu pro Vás povinnost kontrol z žádného právního předpisu nevyplývá, ale doporučujeme je navštěvovat s ohledem na kontrolu Vašeho zdravotního stavu (která je nejdůležtější zejména pro Vás samotného). 

Pokud jste však pozván na další pravidelnou prohlídku, na kterou se již nehodláte dostavit, bude vhodné, abyste se z této prohlídky dopředu omluvil. Předejdete tak riziku možných "sankcí" ze strany lékaře (mohlo by jít o smluvní pokutu - pokud si ji lékař s Vámi sjednal - tedy pokud jste mu něco v tomto smyslu podepsal; případně by po Vás mohl vymáhat svůj ušlý zisk - tedy zisk, který by mu ušel tím, že jste se nedostavil - toto by vymáhal soudní cestou a je malá pravděpodobnost, že by tak činil s ohledem na složitost prokazování). Omluvu z již naplánované prohlídky Vám však důrazně doporučujeme. Jak jsme zdůrazňovali výše, z důvodu Vaší zdravotní prevence je velmi vhodné tyto prohlídky neukončovat a nadále se na ně dostavovat. 

Závěrem si dovolíme shrnout, že současné zdravotní kontroly nesouvisí s Vaším předchozím pracovním poměrem, dochází nejspíše ke kontrole Vašeho zdravotního stavu běžným zdravotním střediskem a tyto kontroly nejsou povinné (je však vhodné se z těch předem naplánovaných omluvit v případě, že se na ně nadále nechcete dostavovat). V rámci Vaší zdravotní prevence a zachování dobrého zdravotního stavu Vám je však doporučujeme. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

29.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS