Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informovaný souhlas

Dobrý den,

můj dotaz se týká informovaného souhlasu v souvislosti s porodem. Během porodu není síla na dotazy a zdravotníci sami od sebe o zákrocích adekvátně neinformují. Není tedy splněno zákonné znění, "Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný (tedy bez nátlaku a manipulace) a informovaný (tedy na základě pravdivých a ucelených informací) souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat."

Je tedy legitimní se domnívat, že pokud mi neřekli a neinformovali mne takto u zákroku (vyjma těch akutních, kdy není čas), měla bych přesto podávat informovaný souhlas, pokud se mohu vyjádřit? Já jsem žádné takové informace k dispozici neměla, a z toho důvodu byly zákroky provedeny bez informovaného souhlasu. Lze tedy tyto zákroky považovat jako neoprávněný zásah do tělesné integrity? Mohu lékaře zažalovat? 

Krajský úřad nevěnoval mé stížnosti kvůli provedení disrupce vaku blan, během něhož jsem nebyla informovaná o možných rizicích, pozornost. Prý jsou informované souhlasy dle legislativy a to, že jsem se prakticky nikdy  nic nedozvěděla o zásahu, úřad nezajímá. Nemůžu ani dokázat, že mi nikdo ústně nic nesdělil. 

Je to začarovaný kruh, nicméně vím, že bylo porušeno toto právo na informace a všechny souhlasy, byť pasivní z mé strany, byly učiněny pod nátlakem a bez informací. Takové souhlasy jsou neplatné, ale jak to řešit?

A co Krajský úřad, jak řešit, že toto porušení mých práv vlastně vůbec ve stížnosti neřešil?

Děkuji. 

Zuzka

Odpověď:

 

Dobrý den,

férová nemocnice zpracovala souhrnný článek o poskytování informovaného souhlasu, k přečtení zde. Dále Liga lidských práv zpracovala manuál pro lékaře Jak získat informovaný souhlas pacienta v praxi.

Podle Vámi popsaných skutečností se lékaři skutečně nejspíše dopustili pochybení. Kroky, které běžně následují , jsou, podání stížnosti provozovateli zdravotnického zařízení, a poté krajskému úřadu. Jak jsem pochopil, to jste již učinila, však bezvýsledně.

Dalším postupem, který se nabízí, je žaloba na zdravotnické zařízení pro zásah do tělesné integrity. Pokud se pro ni rozhodnete, doporučuji kontaktovat advokáta. Seznam advokátů naleznete zde.

Co se týče druhé části dotazu o nespokojenosti s postupem krajského úřadu. Je zde možné podat správní žalobu na krajský úřad. V tomto případě opět doporučuji kontaktovat advokáta.

Další možnost, jak postupovat, je kontaktovat Veřejného ochránce práv. Úřad ombudsmana se zabývá, jak porušením práv v rámci lékařství, tak správními stížnostmi na postup kraje. Kontakt na Ombudsmanku je zde. Stránku se stížnostmi zdravotnického charakteru zde.

Další subjekty, které mohou vyvynout nátlak na poskytovatele zdravotních služeb z důvodu pochybení na straně lékaře, jsou Ministerstvo zdravotnictví a Vaše pojišťovna.

MInisterterstvo zdravotnictví je  podle zákona o zřízení ministerstev v přímé řídící působnosti k poskytovateli zdravotních služeb. Kontakt naleznete zde.

Vaše pojišťovna je subjekt, který lékaři proplácí péči na základě smlouvy mezi ní a Vaším lékařem. V případě, že lékař porušuje práva pacienta může na Váš podnět pojišťovna situaci prošetřit a vyvodit patřičné důsledky.

S pozdravem, 

Vaše férová nemocnice

26.7.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS