Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Péče o neslyšícího otce

Jste 47. letá žena, (svobodná matka) která 14 let pečuje o svého neslyšícího otce. Poslední 1,5 roku je péče tak intenzivní, že nemáte stálé zaměstnání. Pečujete, berete příspěvek na péči ( poslední rok III.stupeň) a máte DPP, neb malý pracovní úvazek je nezbytný k pokrytí životních nákladů a psychické rovnováze a k udržení kroku s pracovním trhem.

Jednoho dne má tatínek mozkovou mrtvici, ohlásíte situaci na příslušném úřadě, s okamžitou platností je vám zastaven příspěvek, jde o přerušení, ale tatínkův stav je tak vážný, že nejde o běžný týdenní pobyt v nemocnici. Jdete na Úřad práce, protože sociální a zdravotní za vás člověk, u kterého pracujete na DPP a vyděláte si cca 3.500,- Kč/měsíc, neplatí.

Na "pracáku" vám ihned oznámí, že nemáte nárok na žádnou finanční podporu, neboť jste posledních 12 měsíců nepracovala a navíc nesmíte mít, od letošního července, ani DPP. Je to paradox, neboť péče o osobu blízkou je zatím to nejtěžší, co jsem v životě dělala.

Upozorňuji, že jsem si stálé místo hledala a když jsem popravdě řekla, že pečuji o tatínka, dali přednost tomu, kdo nepečuje.

Z toho vyplývá, neberu příspěvek na péči, osoba blízká je v nemocnici, nikdo neví jak dlouho. Nezaměstnají Vás, protože pečujete. Úřad práce Vám nic nedá, neboť jste posledních 12 měsíců nepracovala, DPP mít nesmíte. 

 

Otázka zní, z čeho mám žít?

 

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás vzniklá situace a to, s jakými problémy se musíte potýkat, zejména tedy s těmi finančními. 

Zmiňujete, že dlouhodobě pečujete o svého neslyšícího otce, který pobírá příspěvek na péči. Jedná se o dávku poskytovanou osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Částka se odvíjí od stupně závislosti podle zákona o sociálních službách. Příspěvek slouží k tomu, aby si osoba mohla hradit potřebnou pomoc. V případě hospitalizace je výplata příspěvku pozastavena. Nejedná se však o jedinou sociální dávku, o kterou je možné si požádat. 

Jednou z nich je i příspěvek na bydlení, poskytovaný dle zákona o státní sociální podpoře. Slouží k tomu, aby rodina nemusela vydávat na bydlení více než 30% (v případě Prahy 35%) svých příjmů. Vztahuje se jak na vlastníky bytu, tak i na nájemce. Pří posuzování nároku na tuto dávku se vychází buď z reálných nákladů na bydlení (tedy z toho, co skutečně na bydlení vynakládáte) nebo z nákladů normativních (ty jsou stanoveny zákonem), vychází se vždy z těch, které jsou nižší. Poté zjistíme, kolik činí 30% Vašich příjmů. A pokud vynakládáte na bydlení více, pak podmínky splňujete. Žádost se podává ke krajské pobočce Úřadu práce.

Další možností jsou dávky pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o tzv. záchrannou sociální síť. Tyto dávky jsou poskytovány osobám, i nichž zákon stanoví, že jsou osobami v hmotné nouzi. Mezi tyto osoby, ale bohužel nepatří osoba osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II – IV, pokud byla v žádosti o příspěvek na péči uvedena jako pečující osoba. Zákon však stanovuje výjimku, kdy orgán pomoci v hmotné nouzi může stanovit, že i pečující osoba bude ve výjimečných případech považována za osobu v hmotné nouzi. Mezi tyto výjimky by mohla spadat i Vaše situace, kdy nepobíráte příspěvek na péči z důvodu hospitalizace osoby, jíž je dávka poskytována. To však bude muset posoudit příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi - tímto orgánem je opět krajská pobočka úřadu práce. Pokud by bylo rozhodnuto, že spadá mezi osoby v hmotné nouzi, je možné požádat o následující dávky - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc. 

Nárok na příspěvek na živobytí má ze zákona osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem i příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí. Nárok na doplatek na živobytí má pak dle zákona osoba, které po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, zbývá méně než je částka živobytí. Mimořádná okamžitá pomoc je pak poskytována za účelem dorovnání částky označované jako existenční minimum. 

Co se týče evidence na úřadu práce, tak jako evidovaný nezaměstnaný můžete přivydělat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Za něj se považuje činnost vykonávaná na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), při které si za měsíc nevyděláte více než polovinu minimální mzdy (to pro rok 2017 znamená měsíční příjem do 5500,-). Takové zaměstnání totiž nebrání vedení v evidenci ÚP. Jak jste správně uvedla ve znění Vašeho dotazu od července letošního roku, již není možné přivydělat si formou dohody o provedení práce (DPP). Pokud se Vám podaří najít si brigádu, která bude uvedené podmínky splňovat, nezapomeňte, že máte povinnost to nahlásit Úřadu práce. 

Závěrem bychom Vám tedy doporučili navštívit krajskou pobočku Úřadu práce a informovat se o možnosti poskytnutí výše zmíněných dávek. Zejména příspěvku na bydlení. V případě, že bude hospitalizace Vašeho otce dlouhodobá, můžete se informovat také o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Přivydělat si můžete zkusit také brigádou, a to i když jste vedena v evidenci úřadu práce. Tomu nebrání, abyste si na základě pracovní smlouvy nebo DPČ vydělala až polovinu minimální mzdy. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

8.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS