Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zmanipulovaný psychiatrický posudek

Dobrý den,

nastoupila jsem do jedné továrny. Soused byl můj šéf z práce. Stala jsem se svědkem toho, jak se v továrně krade. Nutili mě, abych tvrdila, že jsou pomluvy o mně pravdivé, tak jsem odešla. Můj bývalý šéf (soused) ale pomluvy šířil v každém mém novém zaměstnání. Na facebooku jsem napsala, kdo v továrně krade. Poslali mě k psychiatrovi, který pracuje pro továrnu. Vystavil mi posudek, že jsem blázen. Magistrát mi nařídil návštěvu psychiatra, bez ohledu na to, aby se celá věc vyšetřila. Má na to právo? 

malý bojovník

Odpověď:

Dobrý den,

Vámi zmíněné napadení bylo pravděpodobně posouzeno jako přestupek proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 b) zákona o některých přestupcích. V takovém případě je dle § 60 odst. 2 c) zákona o odpovědnosti za přestupky a k řízení o nich věcně příslušný obecní úřad (Magistrát). 

V rámci dokazování, zda došlo ke spáchání přestupku může Magistrát dle § 56 správního řádu využít znalecký posudek. Ten se používá v případech, kdy je třeba posoudit určité skutečnosti, a sám správní orgán nemá dostatečné odborné znalosti a dovednosti k takovému posouzení. Jelikož dle § 19 přestupkového zákona není za přestupek odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání nebo své jednání ovládat, provádějí se standardně posudky tam, kde je podezření, že obviněný z přestupku jednal v duševní poruše nebo není způsobilý se účastnit řízení.

Dle § 50 odst. 2 správního řádu máte povinnost při opatřování důkazů správním orgánem poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Z toho vyplývá, že máte povinnost lékařské vyšetření znalcem podle předvolání podstoupit. Pokud však máte podezření, že by ustanovený znalec mohl být podjatý, máte možnost proti jeho ustanovení podat námitky dle § 14 odst. 7 správního řádu. Pokud byste neuposlechla předvolání a bez dostatečných důvodů se k lékařskému vyšetření nedostavila, má Magistrát právo Vás dle § 60 odst. 1 správního řádu předvést. 

V rámci přestupkového řízení máte povinnost navrhnout důkazy na podporu svých tvrzení dle § 52 správního řádu. Pokud k fyzickému napadení nedošlo a Vaše matka Vám to může dosvědčit, doporučujeme Vám v přestupkovém řízení navrhnout důkaz svědeckou výpovědí Vaší matky. 

Proti pomluvám Vašeho souseda se můžete bránit pomocí civilního nebo trestního řízení.

V rámci civilního řízení máte možnost podat žalobu na ochranu osobnosti. Dle § 81 občanského zákoníku máte totiž právo na ochranu své cti a důstojnosti. Můžete se tedy domáhat toho, aby bylo od takového jednání upuštěno a byly odstraněny následky, a to například formou omluvy, ale i finančního odškodnění. Je však nutné svoji žalobu podložit důkazy a opatřit si tak např. svědky, kteří mohou dosvědčit, že o Váš někdo nepravdivé údaje šířil. 

Pokud o Vás ale někdo rozšiřuje nepravdivé údaje, které značnou měrou ohrozily Vaši vážnost u spoluobčanů a poškodily Vás v zaměstnání, nebo způsobily jinou vážnou újmu, jedná se o trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákoníku a máte možnost podat na takovou osobu trestní oznámení. V takovém případě Vám doporučujeme se obrátit na Policii České republiky nebo na Státní zastupitelství. 

Ze zákona máte tedy povinnost lékařské vyšetření podstoupit, pokud však máte strach, že by znalec mohl být podjatý a posudek by tím byl zmanipulovaný, doporučujeme Vám proti jeho ustanovení podat námitky. Pokud se rozhodnete pomluvy Vašeho souseda řešit v civilním nebo trestním řízení, doporučujeme Vám zastoupení advokátem, který Vám pomůže se sestavením žaloby a během celého řízení či podáním trestního oznámení. 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

5.4.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS