Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Závodní lékař dokumentace.

Dobrý den, 


Jsem po pracovním úrazu a závodní lékař mi odmítá vydat lékařské zprávy, které jsem mu předložil při periodické zdravotní prohlídce k posouzení zdravotního stavu. Jak mám postupovat, aby mi je vrátil zpět?

Jsem po pracovním úrazu a 16.12.2017 mi vypršela platnost periodické prohlídky u zaměstnavatele. Jaká by měla být provedena prohlídka u závodního lékaře? Periodická nebo mimořádná lékařská prohlídka?

Zaměstnavatel po mně požaduje pro pojišťovnu lékařskou zprávu z prvního ošetření po pracovním úrazu a vyplněný tiskopis "Žádost o bolestné". Pojistnou událost dosud zaměstnavatel pojišťovně neohlásil, což už bude cca 10 měsíců od vzniku pracovního úrazu. Obávám se, že pokud tyto dokumenty odevzdám zaměstnavateli, může dojít ke kopírování oněch dokumentů a nahlížení jedné či více osob do těchto dokumentů ze strany zaměstnavatele.


Zaměstnavatel by neměl nahlížet do zdravotní dokumentace a ani by neměl mít přístup ke zdravotním diagnózám uvedených v dokumentech, ale zaměstnavatel trvá na tom, že je chce nebo na mě podá žalobu pro neposkytnutí těchto dokumentů.


Jak mám postupovat a jak se dál bránit?

 

Martin

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom se Vám chtěli omluvit se zpožděním s vypracováním odpovědi na Váš dotaz, které bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny.

Jakožto pacient máte právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a stejně tak na právo si z dokumentace pořizovat výpisy a opisy, jak stanovuje § 65 odst. 1 a 2 zákona o zdravotních službách. Pokud Vám tedy závodní lékař odmítá zprávy vydat, vysvětlete mu, že máte právo do dokumentace nahlížet a pořídit si z ní výpis, či kopii. Lékař v takovém případě nemá právo Vás odmítnout.

Co se týče Vašeho dotazu vztahující se na prohlídky u závodního lékaře, liší se typ prohlídky v návaznosti na to, zda se jedná pouze o periodické vyšetření, či vyšetření v případě změny zdravotního stavu. V případě, že Vás k lékařské prohlídce vyzve závodní lékař z důvodu, že Vám již vypršela periodická prohlídka, bude se jednat opět o periodickou prohlídku. Pokud by Vás lékař vyzval k prohlídce z důvodu podezření na změny vašeho zdravotního stavu, jednalo by se o prohlídku mimořádnou (§ 45 zákona o specifických zdravotních službách).  O mimořádnou lékařskou prohlídku by se jednalo také v případě, že byste si o vyšetření zažádal sám z pozice zaměstnance (§ 55 odst. 1 písm. e zákona o specifických zdravotních službách), nebo v případě, že by Vás k prohlídce vyslal zaměstnavatel z důvodu pochybností o Vaší zdravotní způsobilosti k práci (§ 55 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách).

Co se týče zaznamenávání a řešení pracovních úrazů, vyplývají pro zaměstnavatele povinnosti z nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zaměstnavatel je povinen vyhotovit záznam o úrazu neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů (§ 5 nařízení). Dále je povinností zaměstnavatele zaslat záznam o úrazu za uplynulý měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn (§ 6 psím. d nařízení). Zaměstnavatel je navíc povinen zaměstnanci vydat potvrzenou kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů (§ 2 odst. 3 nařízení) Pokud tedy zaměstnavatel doposud neoznámil vznik pracovního úrazu Vaší pojišťovně, dopustil se pochybení, a vy jste oprávněn jej nahlásit na inspekci práce. Nicméně, skutečnost, že Váš zaměstnavatel informaci o úrazu neohlásil, by Vás nijak neměla nijak ovlivnit. Zaměstnavatel je Vám povinen vyplácet nemocenskou a je pak pouze na něm, zda si peníze bude zpětně nárokovat od pojišťovny, či nikoli.

Co se týče nahlížení do zdravotnické dokumentace, obecně zaměstnavatel do dokumentace oprávněn nahlížet není. K tomu má právo pouze závodní lékař. Zaměstnavatel je však povinen zaznamenat údaje o úrazu, a to druh úrazu, zdroj úrazu, zraněné části těla a popis úrazového děje. Klasifikace druhu zranění je však obsažena k příloze č. 3 výše uvedeného nařízení a není proto třeba, aby zaměstnavatel do dokumentace nahlížel.

Situace by se lišila, pokud byste s nahlížením do dokumentace Vaším zaměstnavatelem souhlasil, v takovém případě mu to povolit můžete. V opačném na to však skutečně právo nemá.

Zaměstnavatel má však právo na vydání části potvrzení o pracovní neschopnosti, kterou Vám vydá Váš ošetřující lékař, to je jediné, co lékař potřebuje pro zaznamenání úrazu.

Doporučili bychom Vám tedy Vašeho zaměstnavatele informovat o tom, že nemá nárok na nahlížení do Vaší zdravotnické dokumentace, ale pouze na část potvrzení o pracovní neschopnosti, které je určeno pro něj. Zaměstnavatel nemá v žádném případě právo Vás zažalovat pro případ, že mu výpis ze zdravotnické dokumentace neposkytnete. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS