Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zaměstnavatel nepředal podklady k nemocenské na ČSSZ

Dobrý den, zaměstnavatel od 23. 3. neodevzdal na ČSSZ moje rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a ani jeden lístek na peníze. Mám 3 děti a zůstala jsem bez příjmů, jak a co můžu v dané situaci dělat?


Odpověď:

Dobrý den,

pokud váš zaměstnavatel nepředal potřebné dokumenty o dočasné pracovní neschopnosti místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, nejednal podle zákona.

Správný postup by byl následující. Pokud lékař rozhodne, že je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, vystaví rozhodnutí na předepsaném tiskopise. Třetí díl tohoto tiskopisu pak předá zaměstnanec svému zaměstnavateli ihned. Čtvrtý díl tiskopisu mu zaměstnanec předá, pokud je dočasná pracovní neschopnost delší než 14 dní, protože pak má zaměstnanec nárok na dávku nemocenského.

Pro to, aby zaměstnanec nemocenské získal, musí zaměstnavatel podle zákona čtvrtý díl tiskopisu (jmenuje se "žádost o nemocenské") bez prodlení odeslat okresní správě sociálního zabezpečení spolu s potřebnými přílohami. Bez toho se okresní správa sociálního zabezpečení nedozví, že vám nárok na nemocenské vznikl.

Doporučujeme vám proto obrátit se co nejdříve na vaši místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (adresu a úřední hodiny najdete zde).

Od Vašeho ošetřujícího lékaře, který o dočasné pracovní neschopnosti rozhodl, si můžete nechat vystavit potvrzení, že jste stále v dočasné pracovní neschopnosti. Úředníkovi okresní správy pak popiště, kdy jste zaměstnavateli tiskopisy odevzdala a jak reagoval, zda jste ho dále kontaktovala a připomínala mu, ať tiskopis odevzdá, případně zda někdo může dosvědčit, že jste tiskopis odevzdala, nebo jestli máte doručenku či podací lístek apod. Můžete si také připravit písemné prohlášení s těmito informacemi, které na místě odevzdáte.

Okresní správa sociálního zabezpečení pak bude postup vašeho zaměstnavatele prověřovat. Dávka nemocenského, na kterou máte nárok, vám pak bude zpětně proplacena.

Váš zaměstnavatel se svým postupem dopustil deliktu, za který mu může být uložena pokuta až 50 000 Kč. Pokud ho budete kontaktovat ještě předtím, než se obrátíte na okresní správu sociálního zabezpečení, můžete ho na tento fakt upozornit. Důležité v tomto ohledu bude, abyste byla schopná prokázat, že jste zaměstnavateli tiskopisy předala (jinak by mohl tvrdit, že to vy jste nesplnila svoji povinnost).

Dále uvádíte, že vaše dočasná pracovní neschopnost vznikla kvůli pracovnímu úrazu. V takovém případě byste měla vedle dávek nemocenské nárok na náhradu škody ze strany zaměstnavatele.

Váš nárok by zahrnoval:

  • náhradu mzdy za prvních 3 dny dočasné pracovní neschopnosti (které jsou jinak zcela bez náhrady),
  • náhradu za ušlou mzdu v průběhu dočasné pracovní neschopnosti,
  • bolestné,
  • náhradu jiných nákladů, pokud vám vznikly (např. doprava na vyšetření apod.),
  • tzv. rentu, pokud následkem úrazu nebudete v budoucnu dosahovat na příjmy ve výši, kterou jste měla před úrazem,
  • ev. i náhradu za stížení společenského uplatnění.

Abyste však měla na tato plnění nárok, musí zaměstnavatel uznat, že se jedná o pracovní úraz. Zda vám náhradu újmy přizná dobrovolně, záleží na jeho rozhodnutí. Pokud byste ale byla přesvědčená, že o pracovní úraz jde, i když to zaměstnavatel odmítá, můžete také podat žalobu k soudu. V takovém případě bychom vám rozhodně doporučovali nechat se zastoupit advokátem (jejich seznam najdete zde). Advokát se za vás také může pokusit vyjednávat se zaměstnavatelem tzv. mimosoudně.

V souvislosti s pracovními úrazy zákon stanoví zaměstnavateli povinnosti, které musí splnit (vyšetřit okolnosti úrazu, přijmout opatření, aby se neopakoval, vést o pracovních úrazech dokumentaci, případně ohlásit pracovní úraz). Můžete se zkusit obrátit i  na oblastní inspektorát práce s podnětem, aby prošetřil splnění těchto povinností.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

18.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS