Expodum
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zabavení řidičského průkazu

Dobrý den,

měl jsem nehodu, kterou jsem nezavinil. Lékař mi zabavil řidičak, přiští rok vyprší lhůta, kde mi ho vrátí papírovou formou. Na co se můžu připravit, co po mě můžou chtít? Budu dělat psychotesty, nebo kde se můžu podívat?

Moc děkuji za odpověd.


Odpověď:

Dobrý den,

ve Vašem dotaze neuvádíte, z jakého důvodu došlo k odnětí řidičského oprávnění. Existuje totiž více důvodů, pro které Vám mohlo být řidičské oprávnění odebráno. Jedná se o ztrátu zdravotní způsobilosti,  výkonu trestu zákazu činnost spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, ztrátu odborné způsobilosti, nebo dosažení 12 bodů v rámci bodového hodnocení řidičů.

Záleží tedy, z jakého důvodu Vám byl řidičský průkaz odebrán. Od toho se totiž odvíjí podmínky, které budete muset pro jeho navrácení splnit. Vždy je nutné si podat žádost doplněnou o potřebné přílohy. Jednou z nejčastěji požadovaných příloh je potvrzení o zdravotní způsobilosti. V některých případech je ale vyžadováno i potvrzení o odborné způsobilosti vydané po přezkoušení v autoškole. Jednotlivé požadavky rozdělené dle důvodu odebrání řidičského oprávnění máte rozepsány níže.

1) Nejprve uvádíme postup týkající se odnětí řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů. Tato otázka je upravena v §100 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pokud zcela nebo zčásti pominou důvody, pro které došlo k odnětí řidičského průkazu pro ztrátu zdravotní způsobilosti, může si osoba, které bylo řidičské oprávnění odňato podat žádost o jeho vrácení.

Žádost se podává k příslušnému obecnímu úřadu. Žádost musí mít ze zákona písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené v §100 odst. 4. a 5. zákona o provozu na pozemních komunikacích - jedná se o osobní údaje žadatele, datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění, uvedení skupiny vozidel, pro které se o navrácení řidičského oprávnění žádá. K žádosti pak musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní ). 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydává, v souladu s vyhláškou o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu. Žadatel je prohlášen za zdravotně způsobilého, jestliže u něj není zjištěna vada, stav nebo nemoc, která by řízení motorových vozidel vylučovala. 

V případě, že od odnětí řidičského oprávnění uplynuly více než 3 roky, musí být k žádosti přiložen také doklad o odborné způsobilosti žadatele (nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní) - odborná způsobilost se zjišťuje přezkoušením v autoškole .

2) V případě odnětí řidičského oprávnění pro výkon trestu zákazu řízení motorových vozidel, rozhoduje o navrácení řidičského oprávnění také příslušný obecní úřad. Do žádosti se uvede datum ukončení výkonu trestu a toto rozhodnutí je jednou z příloh podávaných spolu se žádostí. Pokud ode dne právní moci rozhodnutí ukládajícího zákaz činnosti uplynul více než rok, pak je nutné podstoupit také přezkoušení z odborné způsobilosti a toto potvrzení přiložit k žádosti. Navíc je u těchto žádostí nutné prokázat také psychickou způsobilost, a to odborným vyšetřením.  

3) Další možností je odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti. I v tomto případě je nutné podat si žádost u příslušného obecního úřadu, k níž se přikládá potvrzení o odborné způsobilosti. V tomto případě by Vás tedy také čekalo odborné přezkoušení. 

4) Řidičský průkaz může být také dle §123c zákona provozu na pozemních komunikacích odňat, pokud řidič dosáhne celkového počtu 12 bodů. Po uplynutí jednoho roku ode dne odebrání řidičského oprávnění, může být požádáno o jeho navrácení. Podmínkou vrácení je podrobení se přezkoušení z odborné způsobilosti a dále prokázání zdravotní a psychické způsobilosti. Psychickou způsobilost posuzuje odborný lékař, který vystaví posudek. Ode dne vrácení řidičského oprávnění pak řidič podléhá novému bodovému hodnocení od 0 do 12 bodů.    

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

11.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS